5 dolog, amit utálok benned – Egy angol nyelviskola cenzúrátlan vallomása a nyelvtanulásról

Ha egy bowlingpályán ügyesen gurítjuk el a golyót, a bábuk eldőlnek. Ha egy téglát leejtünk a betonra az ötödikről, egészen biztosan apró darabokra törik. Ha jól feszítjük meg a csúzlit, akkor a kavicsunk messzire repül. Hatás-ellenhatás, akció-reakció, ok és okozat. De vannak olyan dolgok az életben, ahol nem a fizika törvényei uralkodnak, hanem az ember alkotta szabályok diktálnak. Sok ezer év telt el azóta, hogy az őseink felegyenesedtek, lemásztak a fákról és csoportokba, közösségekbe szerveződtek. Azóta az emberi együttélésnek kialakultak bizonyos szabályai, szokásai és szertartásai, de maga az ember is sokat tanult, fejlődött. Megváltozott a világ. Napjaink társadalmai már csak nyomokban hasonlítanak azokhoz az ősi közösségekhez, amelyekbe elődeink kezdetben biztonságos otthonra találtak. A természet és a túlélés vastörvényeit háttérbe szorították a civilizáció normái, az ember pedig visszavonhatatlanul szociális lénnyé vált. E változás révén azonban nem csak a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés vált lehetővé, de egyfajta szigorú rendezettség, „logika” is eltűnt a világból. A fekete-fehér kettősségét a szürke ezer árnyalata váltotta fel. Határok mosódtak el, alapvető értékekben bizonytalanodtunk el, a szavaink jelentése és a tetteink megítélése pedig korántsem olyan egyértelmű, mint volt egykor. Szabadabbak vagyunk, mint ezelőtt bármikor, mégis az életünk tele van kiszámíthatatlansággal, szorongással és félelemmel. Szinte bármit megtehetünk, legtöbbször mégsem cselekszünk, és sokszor érezzük úgy, hogy csapdába kerültünk. Mert abban a szabadságban, amely megadatott nem csak az erősségeinknek, hanem a gyengeségeinknek is több lehetősége van a kibontakozásra. Rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk az életünkkel. Hogy ez jó vagy rossz dolog, csak tőlünk függ. Ma arra keressük a választ, hogy mi az az 5 dolog, ami megmérgezheti a szabadságunkat és megfoszthat bennünket a jó élet esélyétől. Egy angol nyelviskola vallomása a nyelvtanulásról és a rossz hozzáállásról. Őszintén, cenzúrázatlanul.

Azzal, hogy leoldottuk magunkról a természet és a múlt törvényeinek kötelékeit, biztosítás nélkül egyensúlyozunk a magasban kifeszített kötélen. Ha félrelépünk, lezuhanunk és csak a családunk, vagy a barátaink miatt nem törjük össze magunkat a földet érésnél. Egyetlen rossz döntéssel le tudjuk nullázni magunkat. Persze vannak olyanok is, akiknek nincs vesztenivalója. Ők azok, akik eleve meg sem próbáltak végigmenni a kötélen. Akik soha „nem kérték a labdát”, mindig megelégedtek a minimummal és nem törekedtek többre, jobbra, másra, mint amit az élet eleve felkínált. Akik nem zavarnak sok vizet, észrevétlenül élnek, dolgoznak és nem hagyták el soha a várost, ahol felnőttek. Akiket nem léptetnek elő, akiknek minden ötletük az íróasztal fiókjában végzi, és nem mernek az álmaik nyomába eredni. Olyan vesztesei ők az élet nevű nagy játéknak, akik soha nem tették be a kezdőtéteket.

angol-nyelviskola-5-dolog-amit-utalok-benned

A nyelvoktatás-nyelvtanulás világában és egy angol nyelviskola folyosóin sok ilyen ember fordul meg hétről-hétre. Ők azok, akik már a szintfelmérőn panaszkodnak. Akik nem maguk, a vágyaik, a terveik miatt iratkoznak be egy angol nyelviskola óráira, hanem külső elvárások, szülői nyomás, vagy „a papír” miatt. Ők azok, akik nem járnak rendesen órára, nem írnak házi feladatot, nem gyakorolnak, nem követik a tanári utasításokat. Akik mindig elkésnek, vagy eleve el sem jönnek az órákra.

A „rossz nyelvtanuló alaptípusába” tartozó embereknek van néhány olyan jellegzetes, közös tulajdonsága, amely révén messziről fel lehet ismerni őket. Most következzen 5 olyan dolog, amit utálok benned, kedves „ál-nyelvtanuló”! Előrebocsátom: akinek nem inge, ne vegye magára.

1. Lustaság

Mindenekelőtt a lustaság. Elvégezetlen feladatok, soha meg nem írt házi feladatok, az otthoni gyakorlás teljes hiánya, órai passzivitás, „örökös álmosság”. Az eredmény? 0 a négyzeten.

2. Hanyagság

Aztán ott van a hanyagság: összecsapott és felületesen megtanult, megírt leckék, figyelmetlenség, megbízhatatlanság, kóros szórakozottság. Elhagyott füzetek, elfelejtett kötelességek, könnyelműen tett és könnyen megszegett ígéretek. Az eredmény? Egy helyben járás.

3. Késés

Rendszerint a lustasággal és a hanyagsággal kéz a kézben jár az állandó késés is. Sorozatos órai késés, örökös időzavar, amely rendszerint feledékenységgel párosul. Csúszás a beadandó feladatokkal, szétszórtság, változó motiváltság. Az eredmény? Csigalassú haladás, többszöri újrakezdés.

4.  Negativitás

A „negatív nyelvtanuló” önmaga ellensége. Módszeresen beadagolja magának, hogy miért nem tud megtanulni angolul. „Rossz a tanár”, „túl messze van az angol nyelviskola”, „hülyék a csoporttársak”, „nem jó szintre osztottak be” stb. Ő az, aki minden kudarcáért másra hárítja a felelősséget. Akinek semmi sem jó, örökösen elégedetlen és rossz hatással van a csoport többi tagjára is. Az eredmény? Frusztráció, haladás nélkül.

5. Túlzott magabiztosság

A negativitás sokszor csak az „egyet fizet, kettőt kap” akció egyik fele. Az egységcsomag másik eleme legtöbbször a túlzott magabiztosság. Ő az a típus, aki jobban tudja hol tart a nyelvtanulásban, mint egy lézerpontos szintfelmérő. Aki jobban tudja, hogy kellene megtanítani a folyamatos jelen időt, mint egy magasan képzett, profi nyelvtanár. Az „óberokos-nyelvtanulónak” nincs reális önértékelése, éppen ezért mindig rossz célokat tűz ki maga elé. Az eredmény? Csalódás, önfelmentő szólamok, nyelvtudás nélkül.

angol-nyelviskola-5-dolog-amit-utalok-benned

A Speak! egy olyan angol nyelviskola, ahol nem mondunk le egyetlen diákról sem. Mert hisszük és tudjuk, hogy mindenki képes megtanulni angolul. De vannak szabályaink, amelyekhez ragaszkodunk, és amiknek a betartását megköveteljük. Ezek a szabályok a felelősségre, a munkára, a teljesítményre és a kitartásra épülnek. Mert úgy nem tanult meg még egyetlen ember sem angolul a világon, hogy nem írta meg a leckéjét, mindig elkésett az óráról, vagy folyamatosan másokra mutogatott a saját hibáival való szembenézés helyett. Aki mindig mindent jobban tudott volna mindenkinél és nem fogadott volna el építő kritikát, vagy szakmai, emberi segítséget.

Mi egy olyan angol nyelviskola vagyunk, ahol a beszédközpontú oktatási módszer teljesítménycentrikus szemlélettel párosul. Az egyéni szeszélyek helyett a csoport érdekeit szolgáljuk. Nem fogadunk el kibúvókat, üres kifogásokat és nem az egérutat keressük, hanem a megoldásokat. Az a célunk, hogy megtanítsuk angolul beszélni Magyarországot. És nincs elvesztegetni való időnk.

Share This