Angol tanfolyam másként- lépcsők, emeletek, tető

Az angoltanulás folyamatát hagyományosan három szintre osztják fel: alapfok, középfok, felsőfok. Minden egyes szintnek megvannak a maga elméleti alapjai; az elmélethez a megfelelő gyakorlatok, amikkel konkrét, jól körülírható eredményt lehet elérni. Ennek minden esetben így kell lennie, ha nem csupán egy valamilyen okból összeállított tananyag leadása a cél, hanem ténylegesen a tudás átadása. Egy-egy szint előre meghatározható mennyiségű munkával, azaz tanórával érhető el, amit számmal ki lehet fejezni, úgy, mint 400 óra, és így tovább.

angol-tanfolyam-tető

Egy adott szint pontosan megfogalmazott céllal rendelkezik, amit egy bizonyos mennyiségű leadott óraszámmal lehet megvalósítani, azaz munkával a tanár és a diák részéről. Egy hasonlattal élve: a toronyház legteteje a cél, az emeletek a vizsgák, a lépcsőfokok az órák. Nyilvánvaló: ahhoz, hogy feljuthassunk a tetőre, végig kell mennünk az emeleteken felfelé, az emeletekhez pedig lépcsők vezetnek. Hangsúlyozom, a cél nem a tananyag leadása, hanem a diákok tanítása. Az egyes szintek célja az angoltudás egy foka, amit minden diáknak el kell érnie.

Egyértelműen következik mindebből, hogy a szint célját csak úgy érhetjük el, ha minden tanórának konkrét célja van, ami meg is valósul minden egyes órán! Tehát az adott szint célját le kellett bontani részcélokra, melyeket az órákon valósítunk meg. Ha az egyik óra nem éri el a célját, nem léptünk feljebb, nem haladtunk előre a szint célja felé. Ez jelzésértékű, amivel valamit kezdeni kell.

Eltúlozhatatlan annak fontossága, hogy a célt kisebb célokká, azaz részcélokká bontsuk fel, és ezeket a kisebb célokat elosszuk a szinthez szükséges tanórákra, vagyis minden órán legyen egy cél, ami pontosan le van írva, hogy micsoda, és az meg is valósuljon.

angol-tanfolyam-tető

Ezt azonban pusztán elméleti síkon nem lehet kidolgozni. Kitalálhatom én egymagam, hogy az alapfokhoz ezeket és ezeket kell tudni, ennyi az alapfok eléréséhez szükséges óraszám, a tudnivalót szétosztom az órákra, hogy minden órán legyen mit csinálni, és a gyakorlatban ez a tip-top kis rendszer mégis csődöt mond, mert nem lehet megvalósítani.Nagyon sok diákon, nagyon sok éven át kell tesztelni a rendszert ahhoz, hogy ki lehessen tapasztalni, hogy mekkora az a tanórára lebontott tudásmennyiség, amit a diákok legalább 80 százaléka képes megtanulni annyi idő alatt.

Szerencsére ezen már túl vagyunk, a rendszer készen van és használható.

Dunay Péter – Hrncsar József: Nem mersz megszólalni angolul?- Avagy a nyelvérzék mítosza (részlet)

Mi ebben a rendszerben hiszünk és ennek szellemében is tanítunk. Induló angol tanfolyamainkra itt jelentkezhetsz: http://speaknyelviskola.hu/beiratkozas

Share This