Kép forrása: www.freepik.com

Az ősz ezer színével mindenkit elvarázsol – és jó angol szókinccsel te is ilyen nagy hatást gyakorolhatsz beszélgetőpartnereidre.

Ma ebben szeretnénk segíteni, ezért összegyűjtöttünk hét angol kifejezést, ami illik ehhez a sokszínű évszakhoz. Mindegyiknek nagy hasznát fogod venni, hiszen az anyanyelvi angol beszélők szeretettel használják az ilyen átvitt értelmű idiómákat.

1) Autumn years – Jelentése: idős kor

Definition: someone’s autumn years are the later years of their life, especially after they have stopped working.
Examples: In his autumn years, Peter was able to enjoy his garden a lot more. (Péter sokkal jobban ki tudta élvezni a kertjét idős korában.)

2) Old chestnut – Jelentése: szakállas vicc / mondás

Definition: a subject, idea, or joke that has been discussed or repeated so often that it is not funny any more
Examples: “Hey, Jane, see that cemetery? People are just dying to get in there!” said Dad. “Not that old chestnut again,” replied Jane. („Hé Jane, látod azt a temetőt? Az emberek majd meghalnak, hogy bejussanak oda” mondta Apa. „Már megint ez a szakállas vicc.” válaszolta Jane.)

3) Take a leaf out of someone’s book – Jelentése: követni valakinek a példáját

Definition: to copy something that someone else does because it will bring you advantages:
Examples: Maybe I should take a leaf out of Rick’s book and start coming in early every morning. (Talán példát kéne vennem Rick-ről és elkezdeni minden reggel korán bejönni.)

4) Golden handshake – Jelentése: végkielégítés

Definition: a payment made to an employee when they leave their job as a reward for very long or good service
Examples: The officer retired with a golden handshake and a pension. (A tiszt végkielégítéssel és nyugdíjjal vonult vissza.)

5) To drive someone nuts – Jelentése: az őrületbe kergetni valakit

Definition: to excessively annoy someone / to make someone feel crazy
Examples: He’s going to drive me nuts with his jealousy. (Az őrületbe fog kergetni a féltékenységével.)

6) To get wind of something – Jelentése: megneszel / megsejt valamit

Definition: to learn of or hear about something; to learn about something secret; to hear a piece of information that was supposed to be a secret.
Examples: We have a crisis on our hands and don’t want the press to get wind of it. (Krízishelyzetünk van és nem akarjuk, hogy a sajtó megneszelje.)

7) To turn over a new leaf – Jelentése: tiszta lappal indulni

Definition: Make a fresh start, change one’s conduct or attitude for the better.
Example: This is a new project to help ex-prisoners turn over a new leaf. (Ez az új projekt volt elítélteknek segít tiszta lappal indulni.)

A szókincsfejlesztés mellett a beszédkészséged fejlesztése is nélkülözhetetlen. Ha szeretnéd, hogy ebben is segítsünk, akkor próbáld ki a 100% beszéd, 0% könyv módszert:

Jelentkezem
Share This