Kép forrása: canva – canva.com

A kedvenc angol szavaim és idiómáim sorozatom mostani részében 10 angol szót és 10 angol idiómát hoztam a szép, gyönyörű, lehengerlő, … szépség kifejezésére.

Mit és miért mutatok be?

A mostani blogbejegyzésemben nem feltétlenül a kedvenc szavaimat hoztam el nektek, inkább olyan szavakat és kifejezéseket, amelyeket bókként használhattok majd különböző szituációkban. Tudom, hogy a szépség relatív és mindenki mást lát szépnek. Azonban abban egyetérthetünk, hogy az embereknek jólesik, ha valaki megdicséri őket – jelen kifejezésekkel a külsőjüket. Vágjunk is bele.

Szavak

stunning – elragadó(an) szép

The prince claimed he had never seen such a stunning creature in his life.

A herceg azt állította, hogy még soha életében nem látott egy ilyen elragadó teremtményt.

gorgeous – lehengerlő(en) szép

It was the opinions of all the parents that their child was the most gorgeous at the event.

Minden szülőnek az volt a véleménye, hogy az ő gyereke volt a leglehengerlőbb az eseményen.

beauteous – szépséges

It seems that nowadays being beauteous counts more then being kind.

Úgy tűnik, hogy manapság szépségesnek lenni többet számít, mint kedvesnek lenni.

drop-dead – lélegzetelállító(an szép)

John felt that his life would have no meaning if he could not marry his drop-dead fiancée.

John úgy érezte, hogy az életének nem lenne értelme, ha nem tudná elvenni a lélegzetelállító menyasszonyát.

knockout – feltűnő(en szép)

Although this woman was a knockout, the men at the party were not impressed.

Habár ez a nő feltűnő szépség volt, a partin lévő férfiak nem voltak lenyűgözve.

bonnie – szép (skót kifejezés)

All fathers believe that no man is good enough for their bonnie daughters.

Minden apa azt gondolja, hogy egy férfi sem elég jó az ő szép lányukhoz.

statuesque – szoborszerű

Sometimes I wonder how long it takes for certain statuesque women to get ready in the morning.

Néha eltöprengek azon, hogy vajon mennyi időbe telik bizonyos szoborszerű nőknek elkészülni reggelente.

exquisite – kitűnő(en) szép

This painting is exquisite – what gave you the inspiration?

Ez a festmény kitűnő – mi szolgált ihletként hozzá?

dazzling – elbűvölő

Our boss was truly dazzling at the gala, she deserved all praises.

A főnökünk igazán elbűvölő volt a gálán, minden dicséretet megérdemelt.

dollish – babaszerű

I saw a woman on Instagram – she was unrealistically dollish and creepy.

Láttam egy nőt az Instagramon – irreálisan babaszerű és hátborzongató volt.

Idiómák

as pretty as a picture – mintha megfestették volna

Not only was she clever, she was also as pretty as a picture.

Nemcsak okos volt, hanem még festőien szép is.

she is a ten – egy tízes (szleng)

My brother started dating this girl only because his friends all agreed that she is a ten.

Csak azért kezdett el randizni a tesóm azzal a lánnyal, mert a barátai mind egyetértettek, hogy egy tízes a lány.

look like a million bucks – csodásan néz ki (mint egy millió dolcsi)

I would have never imagined that I was gonna say this, but my ugly duckling colleague looks like a million bucks today.

Sosem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de a rút kiskacsa kollégám ma csodásan néz ki.

easy on the eye – szép a szemnek, könnyű ránézni

Please stop bringing yourself down – you are truly easy on the eye and any man would be lucky to have you.

Kérlek hagyd abba önmagad leértékelését – igazán jó rád nézni, és bármely férfi szerencsés lenne, ha vele lennél.

beauty is in the eye of the beholder – mindenki mást lát szépnek

You don’t have to understand why they are together – you know how the saying goes, beaty is in the eye of the beholder.

Nem kell megértened, hogy ők miért vannak együtt – tudod hogy szól a mondás, mindenki mást lát szépnek.

that’s the beauty of… – az a szép a dologban…

That’s the beauty of working for a multinational company – working flexible hours from home.

Az a szép abban, ha valaki egy multinacionális cégnek dolgozik, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhat otthonról.

beauty is only skin-deep – a szépség felszínes

Don’t love him only because he has a nice face and a six pack – remember that beauty is only skin deep.

Ne csak azért szeresd őt, mert szép arca és kockás hasa van – emlékezz arra, hogy a szépség felszínes.

a face only a mother could love – csak az anyja tudná szeretni

You should never have said that John has a face a mother could love – look how hurt he is now.

Sosem kellett volna olyat mondanod, hogy John-t csak az anyja tudná szeretni – nézd mennyire megbántódott.

not a hair out of place – még a hajszála is rendben van

The new colleague is really vain, however she never has a hair out of place.

Az új kolléga igazán hiú, azonban mindig minden hajszála rendben van.

be a real head-turner – megfordulnak utána

Angelina Jolie used to be a real head-turner when she was in her twenties.

Angelina Jolie után annak idején megfordult mindenki, amikor a húszas éveiben járt.

Tessék. Most már tudjátok, hogy hogyan kell bókolni valakinek anélkül, hogy mindig a konvencionális beautiful (gyönyörű), nice (szép), pretty (csinos) vagy handsome (jóképű) szavakat használnátok. És azt is tudjátok, hogy mit mondhattok, ha valakit vérig szeretnétek sérteni. Jövő hónapban is jövök, addig is Enjoy!

Ha pedig szeretnétek jobban, bátrabban és választékosabban beszélni angolul, akkor gyere a Speak! Angol Nyelviskolába, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Rusz Tímea
a Speak! Nyelviskola tanára

Share This