A jó angol nyelviskola csak „nézőpont kérdése”?

Albert Einstein egyike azon kevés elméleti fizikusnak, akinek a nevét világszerte ismerik. Torzonborz külsejével és korszakalkotó, új tudományágakat és kutatási területeket megalapozó munkásságával szimbólumává vált a zseniális, „őrült tudósoknak”. Ő az az ember, akinek a gondolkodásmódját és tudományos eredményeit szerencsés esetben százból, ha egy ember érti, mégis naponta „hivatkozunk rá”. Anélkül, hogy értenénk az általános vagy a speciális relativitáselmélet elméleti megfontolásait, sokszor elhangzik a szánkból a „minden relatív” einsteini alapgondolat. Egyszer önigazolásként, másszor „életbölcsességként” mondjuk önmagunknak, vagy másoknak. De vajon az életben tényleg minden relatív, viszonylagos? És, ha igen, akkor vajon a nyelvoktatásban is minden és mindennek az ellenkezője is igaz lehet? Vagy másként megfogalmazva a kérdést: a jó angol nyelviskola csak nézőpont kérdése? Olvass tovább és kiderül.

angol-nyelviskola-einstein

Einstein elméletének az alapja az, hogy „két egymáshoz képest mozgó megfigyelő két esemény között eltérő idő- és távolságnagyságot mér, mégis a fizikai törvények tartalmának azonosnak kell lennie.” Nem vagyok se fizikus, se matematikus. De van egy olyan érzésem, hogy még akkor sem tudnám megítélni az E=mc2 képlet helyességét, ha az lennék. Így el kell fogadnom a Nobel-díjas Max Planck, a kvantummechanika alapító atyjának véleményét, hogy Einstein elmélete „merészségében felülmúl mindent, amit eddig ember alkotott. Ez az elmélet olyan gyökeresen alakította fizikai felfogásunkat, mint amilyen mély változást okozott a világegyetemről alkotott nézeteinkben annak felismerése, hogy a Föld nem a világmindenség középpontja.” És persze azt az egyszerű tényt, hogy nem csak a fizika világa változott meg, de ebből az elméletből nőtt ki és táplálkozik mind a mai napig a kozmológia, vagyis a világegyetem keletkezésével, fejlődésével és működésével foglalkozó tudományág. Egyszóval csak nem lehet akkora „hülyeség”.

De mi a helyzet az elméletből származó hétköznapi bölcsességgel? Valóban minden relatív és ebből következően a jó angol nyelviskola is csak nézőpont kérdése? A válasz igen és nem. Igen, mert vannak dolgok, amiket például az adott helyzet alapján mindig másképp ítélünk meg. Ha azt látjuk, hogy egy autó tilosban, vagy a járdán parkol, akkor gyalogosként, vagy kutyasétáltatóként nyilván örömmel látjuk, ha a közterület-felügyelet elvontatja a kocsit. De mi a helyzet, ha az autó történetesen a miénk? Ha halaszthatatlan személyes, vagy munkahelyi okból és csupán 5 percre álltunk meg kényszerből azon az átkozott helyen? Akkor is ilyen következetesen ragaszkodnánk a „törvénytisztelő állampolgárként” vallott gondolatunkhoz? Vagy önmagunk számára már találnánk mentséget, enyhítő körülményeket?

Egyszerre lehetünk elszenvedői, irányítói, befolyásolói, vagy csupán szemlélődő tanúi egy eseménynek, vagy helyzetnek. És a változó perspektíva eltérő értékítéletek, vélemények, érzelmi reakciók megfogalmazására és kifejezésére sarkall bennünket. Ilyen értelemben tehát a relativitás nagyon is működi.

Azonban vannak olyan dolgok, amelyek kívül esnek a viszonylagosság hatókörén. Ilyen dolgok lehetnek azok az alapvető erkölcsi értékek és normák, amelyek egy társadalom alapköveit alkotják. A bonyolult és sokszor vitatható társadalmi „együttélési” szabályok, a törvények, vagy a minden ember számára más és más lelki tartalmat megjelenítő, -vagy épp meg nem jelenítő- vallási előírások, dogmák mögött is ilyen erkölcsi tételek húzódnak meg. A lopást, a csalást, vagy a gyilkosságot semmilyen enyhítő körülmény nem retusálhatja széppé, legfeljebb „megérthetővé”. De ugyanez igaz azokra a pozitív alapértékekre is, amelyek a szeretetet, a boldogságot, a szabadságot, a családot, vagy éppen a „jobb adni, mint kapni”-típusú gondolatokat jelentik. Ezeket a pozitív értékeket viszonylag nehéz a relativitás mérlegére tenni és azt mondani, hogy a szabadság fontossága csak nézőpont kérdése.

Vannak tehát olyan alapvetések, szilárd erkölcsi kőtáblák, amelyek ellenállnak a relativitás gondolati csábításának és évszázadok óta ezek az értékek képezik az emberi civilizáció alapját. Ez pedig automatikusan felveti a kérdést: vajon hol húzódik a relativitás elméletének gyakorlati határa? Mi az, amiről biztosan tudhatjuk, hogy nem csak nézőpont kérdése?

angol-nyelviskola-einstein

Aki valaha járt már egy angol nyelviskola tanfolyamain, magánórán, vagy közoktatási rendszerben tanult idegen nyelvet az könnyen érezheti azt, hogy „minden relatív”. Arra a kérdésre, hogy kinek milyen nyelvtanulási forma a legmegfelelőbb szinte automatikusan azt felelnénk, hogy mindenkinek más. Van, akinek a csoportos angoltanulás, másoknak az egyéni és egyedi haladási tempójú oktatás jön be. A módszernél nagyon hasonló a helyzet. Önjelölt nyelvtanító guruknak, a „hagyományos” nyelviskoláknak, a magántanároknak, a gimnáziumok, szakközépiskolák és egyetemek tanárainak is mind-mind megvan a maguk „tuti receptjei”. A te dolgod pedig csak az, hogy a polcokon sorakozó készletből kiválaszd a számodra legmegfelelőbb módszert.

Már-már megadnám magam a relativitásnak, de egy kérdés csak nem hagy nyugodni. Vajon, ha a dolog tényleg ennyire egyszerű és minden csak nézőpont kérdése, hogy a csudába lehet, hogy ez az ország mégsem mer megszólalni angolul? Hogy lehet, hogy ennyi „jó módszer”, különböző oktatási forma és angol nyelviskola között választhatunk, mégsem jutunk ugyanoda, vagy legalább a közelébe? Vagyis a magabiztos és aktív nyelvtudás eléréséhez?

Lehet, hogy azért, mert a nyelvtanulás-nyelvoktatás világában mégiscsak bele-beleütközünk a relativitás korlátaiba. Lehetséges, hogy mégiscsak vannak olyan általános szabályok, amelyeknek minden oktatási formára és módszerre igaznak kellene lenniük. Legalábbis, ha azt állítja magáról, hogy hatékony. Mert lássuk be: ma Magyarországon a legtöbb angol nyelviskola, magántanár, és köz-, és felsőoktatási intézmény nem hatékony. Nem hatékony, mert nem képes eljuttatni a diákjait a fesztelen kommunikáció állapotába.

Tehát visszatérve az alapkérdésünkre, hogy vajon a jó angol nyelviskola csak nézőpont kérdése lenne, a válaszunk egy határozott és súlyos nem. Miért? Mitől lesz biztosan, minden kétséget kizáróan jó egy angol nyelviskola? Ha képes megtanítani angolul a diákjait. Pont. Ilyen egyszerű.

angol-nyelviskola-einstein

Ha jó angol nyelviskolát szeretnénk találni, akkor nem ragadhatunk le a „külsőségeknél”, a tanárok személyiségénél, a hangulatos ügyfélszolgálatnál, vagy bármilyen más, apró részletnél. Egy angol nyelviskola „jóságának” elsődleges mércéje a teljesítmény. Minden más csak ennek a célnak, a hatékony és minőségi nyelvoktatásnak lehet alárendelve.

A Speak!-ben a segítőkész ügyfélszolgálat, a profi és törődő tanárok, a visszajelzések, a beszédközpontú módszerek, a folyamatos beszéd és a kitartó gyakorlás mind ugyanazt a célt szolgálják. Azt, hogy a tanfolyamok végén valódi, használható, magabiztos tudást szerezhess, amellyel elérheted a személyes céljaidat.

Mert ettől jó egy angol nyelviskola. A többi pedig valóban csak nézőpont kérdése.

Share This