Angol nyelvtanulás- üzleti stratégiák, piaci előnyök, személyes sikerek

Az angol nyelvtanulás jól kiaknázható piaci előnyöket jelent mind a vállalatok szervezeti, mind a vállalatvezetők, munkatársak személyes szintjén. Egy ezredfordulón készült üzleti témájú kutatás már feltárta, hogy a nyelvismeret hiánya a piaci lehetőségek elszalasztásához vezet. Azok a vállalatok, amelyek világszerte stratégiai elképzelésekkel rendelkeznek a többnyelvű kommunikációról értékesítéseiket több mint 40%-kal tudták a versenytársaikhoz képest. A tanulmány azt is bemutatta, hogy a nemzetközi életben az angol továbbra is tartja első helyét, mint „lingua franca”, vagyis közösen beszélt/közvetítő nyelv, ám egyre nő az igény a többi nyelv iránt is.

angol-nyelvtanulás-üzletisikerek
A megkérdezett vállalatok mintegy negyede érezte úgy, hogy még mindig tökéletesítenie kellene angol nyelvi felkészültségét, több időt kell szánnia az angol nyelvtanulás „projektjére”, ám ugyanilyen az aránya azoknak, akik azt gondolják, hogy ismereteiket a némettel és a franciával is ki kellene bővíteniük, miközben a spanyol és az orosz nyelv is előkelő helyezést ért el e képzeletbeli igénylistán.Több – elsősorban nagy, multinacionális – vállalat vezetője is hangsúlyozta, hogy a nem európai nyelvek, például a kínai, az arab és az urdu ismeretére is szükségük lenne,mivel az Európán kívüli piacokon is terjeszkedni akarnak.

A Bloomberg egy korábbi felmérése 12 tényező alapján értékelte és rangsorolta az üzleti élet nyelveit (hány országban és hányan beszélik, mekkora GDP köthető hozzájuk, milyen a beszélőik írás- és olvasástudása, és az internet elterjedtsége stb.) A figyelembe vett nyelveket a 25 legnagyobb számban sbeszélt nyelv közül választották ki, tovább szűkítve körüket a G20 hivatalos nyelveire. A tanulmány egyértelműen megállapította, hogy az angol nyelv vezető helyét egyelőre nem veszélyezteti egyik nyelv sem.

De nem csak az angol nyelvtanulás piaci előnyei miatt érdemes időt és energiát fektetni idegen nyelvek elsajátításába. Pszichológiai tanulmányok szerint a két vagy több nyelvet beszélő emberek legtöbbször látványos fejlődéseket produkálnak gondolkodásmód tekintetében is. Bizonyított tény, hogy azoknak az agya, akit kétnyelven beszélnek (kétnyelvűek) eltérően működik az egy nyelvet beszélőékhez képest, és a különbségek további eőnyökhöz is vezetnek. A többnyelvű emberek gördülékenyebben váltanak a beszéd, az írás és a struktúrák eltérő rendszerei között. A Pennsylvania Egyetem vizsgálatai szerint ez a fajta „zsonglőr” képesség azt eredményezi, hogy az idegen nyelveken beszélők nagyon jól oldják meg pl. a párhuzamosan elvégzendő feladatokat, hiszen könnyedébben mozognak változatos struktúrák között. A Chicago-i Egyetem kutatásai szerint a kétnyelvűek általában racionálisabb döntéseket is hoznak. Valamennyi nyelv szókincse tartalmaz árnyalatokat, amelyek tudat alatt befolyásolják döntéseinket: a két nyelvet beszélők ennek hatására jóval magabiztosabbak választási helyzetek esetén, hiszen ugyanazt a lehetőséget sokszor -nem tudatos formában- a másik nyelven is átgondolják. Ilyenkor azt is ellenőrzik, hogy eredeti következtetéseik továbbra is helytállóak-e.

angol-nyelvtanulás-üzletisikerek

Voltak, akik már több éve felismerték a fontosságát, vannak, akik csak a közelmúltban éreztek rá a jelentőségére, és lesznek olyanok, akik a jövőben csodálkoznak rá az angol nyelvtanulás nélkülözhetetlenségére. Egy nemrégiben az Egyesült Királyságban készített tanulmány szerint világszerte ugrásszerűen nő az angol nyelvtanulás, nyelvoktatás különböző formáiban résztvevők száma, és ez az elkövetkező 10–15 évben 2,5-3 milliárddal fog tetőzni: ebből a globális tanulási folyamatból mi magyarok sem maradhatunk ki. Ha sikeressé akarjuk tenni a vállalkozásunkat, vagy szakmai előmenetelre vágyunk, akkor tudatosítanunk kell önmagunkban az angol nyelvtanulás stratégiai jelentőségét. Fel kell ismernünk az angol nyelvtanulás üzleti, szakmai és személyes előnyeit és egyszerűen több időt, energiát kell fektetnünk a nyelvtudás megszerzésébe.

Share This