Angol oktatás és versenyképesség: partnerség, tudás, piac

Színvonalas, minőségi nyelvtudást adó angol oktatás nélkül a globalizáció korában elképzelhetetlen a gazdasági versenyképesség. A világ sokat változott az elmúlt években és az életünket felforgató szakadatlan átalakulás napjainkban is zajlik, de egy biztos: nyelvtudás nélkül munkavállalóként, cégvezetőként, vállalkozásként menthetetlenül le fogunk maradni.

Miért fontos a hazai vállalatok számára, hogy Magyarországon színvonalas legyen az állami vagy magánintézmények, nyelviskolák által nyújtott angol oktatás? Mert minden cégnek elemi érdeke, hogy az oktatásból képzett munkavállalók kerüljenek ki, illetve hogy a végzettek (angol) tudása és képessége összhangban legyen a munkaerőpiaci elvárásokkal. Ehhez elengedhetetlen a cégek és az oktatási intézmények közötti kommunikáció és együttműködés, amelynek során a cég befolyással is lehet a képzési tananyag kialakítására, tudomást szerezhet a legfrissebb egyetemi kutatásokról, és megismerhet olyan nemzetközi példákat, működő gyakorlatokat, amelyeket beépíthet a stratégiájába. Így javaslatokat tehet arra, hogy a piaci realitásokhoz igazodva egy adott oktatási intézmény, képzési központ több időt, energiát és forrást áldozzon az európai szintű angol oktatás feltételeinek megteremtésére. Az oktatási-képzési intézményekkel való partnerség lehetőséget kínál arra is, hogy a cégek feltérképezzék a leendő munkaerő-kínálatot, és magukhoz vonzzák – először akár gyakornoki helyek biztosításával – a legtehetségesebb diákokat. Egyszóval, a szorosabb együttműködés javíthat a munkaerőpiaci helyzeten és növelheti a gazdasági versenyképességet.

angol-oktatás-versenyképesség

A külföldi beruházások esetében ma már természetes elvárás az idegennyelv-tudás, amelynek értelemszerűen alapvető feltétele a minőségi angol oktatás. A vállalati igények alapos megismerése és a különböző képzések összehangolása a munkaerőpiaci igényekkel a helyi kis és középvállalkozások számára is fontos. Egy régió termelékenységét, versenyképességét alapvetően a kkv szektor teljesítménye határozza meg, így a döntéshozók számára is különösen fontosnak kellene lennie, hogy az angol oktatás színvonalas és eredményes legyen. A helyi fizetőképes kereslet hiánya a kisvállalkozásokat is exporttevékenységre ösztönzi: a nemzetközi kereskedelem viszont szintén nem működik angol nyelvtudás és a kultúrák ismerete nélkül. Több, az EU szervezeteinek megbízásából készült nemzetközi kutatás is feltárta, hogy az európai vállalkozások üzleti lehetőségeket és piacokat veszítenek, mivel nem beszélik az ügyfeleik nyelvét. A minőségi, versenyképes angol oktatás segítségével megszerezhető nyelvtudás gazdasági hasznáról beszélve megkerülhetetlen terület a turizmus, vendéglátás is, amely számunkra is fontos szektor. Ahhoz, hogy a német vagy osztrák turisták továbbra is a Balatonon pihenjék ki a munka fáradalmait már nem lesz elég kifüggeszteni a kiskert végébe a „zimmer frei” táblát. A vendégek idecsalogatására infrastrukturális fejlesztésekre és magabiztos, aktív, kommunikációképes angol nyelvtudásra is szükség lesz.

angol-oktatás-versenyképesség

A magyarok nyelvtudására vonatkozó adatok azonban lehangolóak: az európai átlaghoz képest sokkal alacsonyabb azoknak a száma, akik legalább egy élő idegen nyelven képesek kommunikálni. (Magyarországon az Észak-alföldi régióban beszélnek a legkevésbé idegen nyelveket.) Pedig hazánk Uniós csatlakozása felértékelte a kommunikációképes, angol nyelvtudás jelentőségét, hiszen kibővült azon feladatok köre, amelyek nyelvtudás nélkül nem valósíthatók meg (gyors információáramlás, pályázatok, piaci tárgyalások stb.). Egyúttal a nyelvismeret azokban a munkakörökben is fontossá vált, amelyek korábban hagyományosan nem voltak „nyelvtudást-igénylő” állások. A magyarországi iskolákban pedig hiába magasak a kötelező óraszámok, ha a közoktatás keretein belül végzett angol oktatás nem képes eredményeket felmutatni. Változásra, új módszerekre, innovációra és szorosabb együttműködésre van szükség állami intézmények, nyelviskolák és piaci szereplők között, ha versenyképesek akarunk maradni. Egy cél lebegjen a szemünk előtt: a minőségi, színvonalas, gyakorlatorientált és a realitásokra felkészítő angol oktatás megteremtése.

Ez a mi munkánk és nem is kevés.

Share This