Hogyan változik meg a személyiséged attól, hogy tudsz angolul?

A többnyelvű emberek lenyűgöző tulajdonságok forrásai – legalábbis brit tudományos kutatások szerint a legalább két nyelvén beszélők sokkal elfogadóbbak, toleránsabbak és nyitottabbak, mint az egynyelvűek. A lista ezzel nem ér véget, de egy vizsgálat arra is rámutatott, hogy a viselkedésünk, és a szemléletmódunk is drasztikusan megváltozik attól függően, hogy melyik általunk ismert nyelvet használjuk adott pillanatban.

2001 és 2003 között Jean-Marc Dawaele és Aneta Pavlenko nyelvészek felmérést végeztek: több mint 1000 többnyelvű személyt kérdeztek meg arról, hogy más embernek érzik-e magukat, amikor más nyelveket beszélnek.

Hihetetlen, de a válaszadók majdnem kétharmada megerősítette ezt a „más” érzést, míg a válaszadók többsége különböző jellemvonásokat és érzelmi állapotokat társított egy-egy nyelvhez.

Hogyan változik a személyiségünk, amikor alternatív nyelveket használunk?

Noam Scheiber, a New Republic szerkesztője, a témában kiadott publikációjában kifejtette, hogy amikor a 3 éves gyermekéhez a héberen kívül angolul is elkezdett beszélni, mennyire megváltozott a kicsi személyisége.

Scheiber azt állította, hogy a gyerek személyisége korábban sokkal „hidegebb” volt, és kevésbé érthetően beszélt héberül, mint angolul. Az angol, mint második nyelv használata ugyanis előhozta a természetes érzékenységét, a türelmet, és a magasabb fokú empátiát.

Egy 1964-es tanulmányban Susan Ervin nekilátott, hogy feltárja azokat az utakat, amiken keresztül a többnyelvűek különböző nyelveken osztották meg ugyanazt a történetet. 64 válaszolót vont be a kutatásba, akik mind folyékonyan beszéltek franciául és angolul.

tobbnyelvuseg-speak-nyelviskola

Ervin az úgynevezett tematikus tudatosulás tesztet használta, ahol különböző illusztrációkat mutatott a résztvevőknek. A teszt lényegében két különálló előadás volt: az egyik franciául, a másik angolul zajlott, majd utána megkérték őket, hogy kreáljanak egy történetet azokból a képekből, amiket láttak.

Az eredmények értékelése során Ervin több különbségre bukkant. Az „angol beszámolóban” fizikai agresszió és a női jellemvonások, míg a franciában inkább a szóbeli agresszió, és a társak felé irányult bűnösség jelent meg központi témaként.

Érdemes megfigyelni a két példában, hogy az angol, mint központi téma milyen alternatív formában bukkan elő a beszélőtől függően. Amíg az egyik esetben az angol használatánál a türelem és az empátia jelent meg, addig máshol fizikai és szóbeli agressziót váltott ki.

Egy többnyelvű állította, hogy barátságosabb és könnyebben szerzett barátokat a második nyelvén, amit idősebb korában tanult, és a szociális készségei már fejlettebbek voltak.

Miért változik meg a személyiséged többnyelvűként?

Lényeg a lényeg, a változó nyelvi környezet előcsalogatja az alternatív érzelmeket, személyiségjegyeket, és megváltoztatja a viselkedésünket.

Michele Koven 1998-as, portugál-francia kétnyelvűeket vizsgáló kutatása is megerősítette azt a tézist, hogy a viselkedés és a használt/választott nyelv között szoros kapcsolat van.

Fontos megjegyezni, hogy a kulturális szempontok milyen mélyen gyökereznek a nyelvben, ami szintén hatással lehet a többnyelvűek személyiségére. A kulturális identitás óriási hatással van arra, hogy hogyan tanulunk, és milyen értékeket tartunk fontosnak, de azok, akik, többnyelvűek nagyobb eséllyel többet utaznak és jobban elmerültek a különféle kultúrákban és életstílusokban.

Ez közvetlen hatással van a szemléletmódjukra és kihívással van a meglevő értékeikre, potenciálisan létrehozva egy megváltozott, alternatív személyiséget.

Máshogy fejezel be egy mondatot angolul?

1968-ban Ervin, akit ekkor már Ervin-Trippnek hívtak, újabb kísérletet végzett annak a hipotézisnek a bizonyítására, amely szerint a kétnyelvűek történeteinek tematikáját befolyásolja az, hogy milyen nyelven beszélnek.

Ezúttal Amerikában élő, japán-angol kétnyelvű japánokkal kísérletezett. Sok különböző feladatot kellet megoldaniuk; az kísérletvezetők szintén kétnyelvűek voltak.

Kiderült például, hogy azonos mondatkezdeteket másként folytatnak japánul, és másként angolul:

tobb-nyelv-tobb-szemelyiseg

(forrás: newrepublic.com)

„Az igazi barátoknak…” kezdetű mondat például japánul úgy folytatódik, hogy „…segíteniük kell egymásnak”, angolul viszont így: „…nagyon őszintének kell lenniük egymással”. Az „Én valószínűleg… leszek” mondatot japánul a „háziasszony”, angolul a „tanár” szóval egészítették ki.

Tényleg megváltozunk, amikor más nyelven beszélünk?

Elsőként azt érdemes figyelembe venni – írja Hernandez (Hernandez a University of Houston professzora, régóta foglalkozik a kétnyelvűség kognitív hatásaival) –, hogy a nyelvek rengetegféle dolgot képesek megjelölni a körülményekből, a kontextusból.

ketnyelvu-szemelyiseg

Így ha nyelvet váltunk kontextust is váltunk, azaz bizonyos személyiségjegyeinket is megváltoztathatjuk. Ez azonban akkor is igaz, ha nyelvet nem váltunk, csupán más partnerekhez kezdünk beszélni: másképp beszélünk a szomszédunkkal, mint az önkormányzati ügyintézővel, és megint másképp a házastársunkkal.

Gondoljunk például arra, hogy egy félénk, visszahúzódó személy a családban vagy a szűk baráti körben egészen kinyílhat; vagy arra, hogy valaki egészen más hangot üt meg a kollégáival, mint a volt kollégiumi szobatársával, amikor beülnek valahova sörözni.

A többnyelvűek esetében elképzelhető tehát, hogy más és más emlékek, tanult viselkedési formák kerülnek előtérbe a különböző nyelvek által előhívott kontextusok miatt.

Így valóban lehetséges, hogy más és más arcunkat mutatjuk meg, amikor különböző nyelveken beszélünk.

Tetszett a mai téma? Érdekesnek találtad a kutatásokat? További érdekességeket, hasznos cikkeket találsz Facebook-oldalunkon, ahol naponta posztolunk érdekes, hasznos, szórakoztató és oktató tartalmakat:

facebook_like_button

Share This