Kép forrása: user18526052 – freepik.com

Drasztikusan és visszavonhatatlanul – ez a válasz a címben feltett kérdésre. A tanulási szokások a koronavírus-járvány miatt teljesen átalakultak, többgenerációnyi változás ment végbe mindössze néhány hónap alatt. A digitális oktatás a hagyományos iskolarendszer mellett az angol nyelvtanfolyamok metódusát szintén felforgatta, ezt éreztük a Speak! Nyelviskolánál is. A megoldást csak az alkalmazkodás, a fejlődés hozhatja el hosszú távon.

A koronavírus-járvány fenekestül felforgatta a világot 2020-ban és 2021-ben. Az életünk szinte minden területén történt változás, ezek között a drasztikusabbak közé tartozott a tanulási szokások átalakulása. A folyamatokhoz igazodva az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési tervet jelentett be, amelyben egy 2020-as kutatási eredményt is közöltek. Eszerint a válaszadók 95 százaléka úgy véli, hogy a koronavírus által okozott válság mindörökre megváltoztatta az oktatást a felhasznált technológiákat illetően. Ebből is látszik, hogy nem átmeneti intézkedésekről van szó, hanem a fejlődés felgyorsulásáról, amelyet meg kell próbálni minél gyorsabban beépíteni az életünkbe.

28 éve indult a digitális oktatás – hatalmas tiltakozás mellett

Érdekesség: a Hagyományos és online tanulási preferenciák a felsőoktatásban – A COVID-járvány kihívásai című tanulmányban, amelyet Hargitai Dávid Máté, Sasné Grósz Annamária és Veres Zoltán jegyez, kitértek a digitális oktatás kezdetére. Ez 1993-ra tehető, amikor a Lousiana State University megtette első lépéseit az online oktatás irányába. Akkor nem fogadta kitörő öröm az újítást, a hallgatói napilap például úgy fogalmazott: „Az egyetem olyan hely, ahol az egyik nemzedék átadja ismereteit a másiknak, és ezt nem lehet gépi úton megtenni. Az információ megtalálható egy számítógépen, de a generációk tudásának átadását csak az emberek közötti érintkezés biztosíthatja.” Ha igazuk is volt 28 évvel ezelőtt, az sem számít: a koronavírus-járvány miatt muszáj megoldani a digitális tudásátadás legjobb módját.

Lendületet kapott hazánk digitális oktatási stratégiája

A digitális oktatás terhét minden gyermek és szülő magán érezhette az utóbbi hónapokban. A kezdeti sokk, az iskolabezárások után olyan megoldást kellett találni, amely foglalkoztatja a gyermekeket, a lehetőségekhez képest biztosítja számukra az előírt tananyag megismerésének lehetőségét. Ez persze nem volt egyszerű, mert bár sokan rendelkeznek saját laptoppal, okostelefonnal, a technológiai háttér az elmaradottabb régiókban nem állt rendelkezésre. A digitális oktatáshoz, a minőségi videós kapcsolathoz a modern eszközpark, valamint a szélessávú internet alapkövetelmény. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája már 2016 óta készen állt, ám a teljes körű bevezetése akadályokba ütközött a technikai feltételek hiányossága miatt. A járvány azonban nem hagyott választást, így a gyermekbetegségeivel együtt elindították a rendszert, amelyhez várhatóan még évekig folyamatosan alkalmazkodnak majd a tanárok és diákok egyaránt.

A stratégia egy 2019-es bejelentés szerint a teljes magyar oktatási, köznevelési rendszert lefedi az általános iskolától az érettségiig, továbbá a szakképzési rendszert, a felsőoktatást és a felnőttképzést is. Hozzáteszik, hogy az oktatás digitalizálása többek között magában foglalja az internetelérés bővítését is, amiben még bőven van mit tenni hazánk elmaradott területein. Szintén 2019-es ígéret viszont, hogy három és fél év alatt az összes magyar iskola szélessávú internetkapcsolathoz jut, továbbá az oktatási intézmények közösségi tereiben a wifi-elérést is biztosítják. Akkor még nem sejthettük, hogy ez alapvető elvárás lesz a koronavírus miatt bevezetett online oktatáshoz való alkalmazkodás során.

A Speak! Nyelviskola 100 % beszéd 0 % könyv módszerének online verziója is elkészült

Dunay Péter a Speak! Nyelviskola alapítója az alábbiak szerint beszélt erről.

„Az elmúlt egy évben óriási jelentősége lett az online/digitális oktatásnak. A COVID időszak előtt szinte senki nem tudta volna elképzelni, hogy ne személyes, úgynevezett kontakt órán tanuljon angolul beszélni.

Most már mindenki el tudja képzelni.

Azonban azt vettem észre, hogy az a kifejezés, hogy “online tanulás”, bizony nem egyértelműen ugyanazt a tevékenységet jelenti sokak számára. Ezért fontosnak tartom, hogy a Speak! Nyelviskola esetében ez pontosan mit jelent.

Továbbra is azt gondolom, hogy beszélni csak beszéd és beszéltetés közben lehet megtanulni. Ehhez hűeknek kellett maradnunk, ezen nem változtattunk.

Így hát nálunk az online tanulás továbbra is ember az emberrel történő kétirányú kommunikációt jelenti. Nem pedig ember a géppel vagy valamiféle applikációval.

Kiválasztottuk a lehető legjobb eszközt ahhoz, hogy a módszerünket adaptáljuk az online térbe, de a lényeg nem változott. Emberrel az emberrel. Mi is ott ülünk a gép előtt, a diákok is ott ülnek a gép előtt, látjuk és halljuk egymást. Továbbra sem feladatlapokat/tesztlapokat töltetünk ki, vagy előadásokat tartunk. Beszéltetjük az embereket angolul pont úgy, ahogy azt tettük a kontakt órákon.

Tavaly márciusban volt 26 éve, hogy minden egyes bemutatóórámat offline tartottam meg. Egy éve online. Ott ülök a gép előtt, a kedves potenciális ügyfelek is ott ülnek a gép előtt, látjuk és halljuk egymást. Nem egy térben vagyunk fizikailag, de a lényeg nem változott. Mindenkit beszéltetetek.”

Nálunk egészen konkrétan ezt jelenti az online oktatás!”

Meg kell tanulni, hogyan kell digitálisan tanulni

A tanulási szokások megváltozása kapcsán térjünk vissza az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési tervéhez. Ez arra az eredményre jutott, hogy az Európai Unióban ötből egy fiatal nem rendelkezik alapvető digitális készségekkel, ami az eszközök és a szélessávú internet hiánya mellett szintén jelentős probléma. Először tehát azt kell megtanulni, hogyan tud a gyermek digitálisan tanulni, ebben pedig a szülőknek is nagy szerepük van.

Jó hír, hogy megvan a hajlandóság az emberekben, enélkül ugyanis ki lehetne dobni a kukába az egész módszert. Az Európai Bizottság felmérésében a válaszadók több mint 60 százaléka érezte úgy, hogy a válság alatt sikerült fejlesztenie digitális készségeit, de ennél is fontosabb, hogy több mint 50 százalék tovább kívánja fejleszteni azokat. Ez elengedhetetlen a digitális oktatás tömeges elterjedéséhez, illetve ahhoz, hogy az elvárhatónál gyorsabb tempóban az életünk részévé váljon ez a megoldás.

Amire szükség van a fejlődéshez

Mit tartalmaz az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési terve, amit 2027-ig előre tervezve alkottak meg? A célja a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatás megvalósítása, amelyben fel kell használni a koronavírus-járvány tanulságait, hiszen az utóbbi egy évben soha nem látott szinten mozgósították a technológiát az oktatás és a képzés megvalósítására. A digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztéséhez sok minden kell még, ezeket is összefoglalta a cselekvési terv.

Szükség van…

megfelelő infrastruktúrára,

konnektivitásra, azaz összekapcsolhatóságra,

digitális eszközökre, egyre jobb minőségben,

a megfelelő szervezeti képességek kialakítására,

a digitális világban jártas tanárokra és oktatókra,

felhasználóbarát eszközökre,

biztonságos platformokra,

illetve magas színvonalú tananyagra.

Ebben az Európai Unió eltökélt, és láthatjuk, a magyar kormány is folyamatosan dolgozik a feltételek biztosításán. A cél: megegyezésre jutni abban, hogyan kell az online és a vegyes tanulást eredményesebbé, gördülékenyebbé és mindenki számára elérhetővé tenni 2021 végéig, majd a digitális oktatást megszilárdítani és továbbfejleszteni 2022-ig. Világszerte ez a trend, amelyet megállítani eddig sem lehetett, a járvány azonban magasabb sebességi fokozatba kapcsolta a törekvéseket, felpörgette a tetteket.

Minden korosztályban digitális jártasság kell

A digitális készségek fejlesztésére viszont nem csak a jelenleg iskolaérett korosztályok, hanem a kisgyermekek esetében is szükség van a színvonal hosszú távú emeléséhez. Meg kell szerezniük az alapvető digitális készségeket és kompetenciákat, a digitális jártasságot, kiemelten kezelve az álhírek és félrevezető információk kiszűrésének képességét. Ide sorolják még a digitális készségek fejlesztését, az informatikai szakemberek számának növelését, illetve annak biztosítását, hogy a nők egyenlő arányban folytassanak informatikai tanulmányokat, majd egyenlő arányban helyezkedjenek el informatikai ismereteket igénylő állásokban. Ha pedig a távolabbi jövőt fürkésszük, szükség lesz az adatintenzív technológiák, például a mesterséges intelligencia ismeretére és megértésére, annak átgondolt használatára.

A cél az egyre magasabb minőség. Bőven van hová fejlődni, ezt támasztja alá, hogy az Európai Bizottság válaszadói szerint az online tanulási segédanyagoknak, tartalmaknak és az online óráknak is relevánsabb, interaktívabb és könnyebben használható formát kell találni. Ezt a törekvést a Speak! Nyelviskolánál is magunkénak érezzük, ezért folyamatosan fejlesztjük az online angol képzéseinket. A digitális térben kicsit nehezebben megy át az információ, mint a személyes oktatás során, ezért kell folyamatosan fejlődnünk.

A digitális oktatás velünk marad

Talán kijelenthetjük, hogy már látszik a fény az alagút végén. Amennyiben a lakosság beoltottsága eléri a kívánt szintet, az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásába, még akkor is, ha ugyanolyan már biztosan nem lesz az élet, mint a COVID–19 megjelenése előtt. A digitális oktatás, az online angol órák biztosan velünk maradnak, mint lehetőség, ám a tantermi órákról sem kell egy életre lemondanunk.

Kedvet kaptál az online angol tanuláshoz? Belevágnál? Várunk a Speak! Nyelviskolánál! Az első lépésed az ingyenes online angol szintfelmérőnk kitöltése.

Gyúrós István
ATP Szövegírás, alapító

Share This