Itt a tavasz, csicseregnek a madarak, a zöldbe boruló természet édes illatait hordozza magával a szél… Ugye ne folytassam?

A tavaszról beszélni a hosszú tél után tényleg üdítő dolog, de még jobb, ha nem csak a fentihez hasonló ömlengést tudsz kipréselni magadból.

Épp ezért gyűjtöttem össze neked egy listát tele olyan kifejezéssel (példákkal ellátva), ami a természettel kapcsolatos szókincsre épít.

13+1 idióma a természet lágy öléről 

1) A breath of fresh air – új(szerű), újdonság

Death metal has been pretty dull lately, but the hit from The Midnight Butchers is a breath of fresh air.

A death metal elég uncsi volt mostanság, de az Éjféli Hentesek slágere igazi újdonság.

2) Chase rainbows – ábrándokat kerget

Chasing rainbows has never been my deal, but I’ll marry Harry Styles one day.

Nem szokásom ábrándokat kergetni, de egy napon hozzámegyek Harry Styles-hoz.

3) Beat around the bush – köntörfalaz

Quit beating around the bush and say what you want!

Fejezd be a köntörfalazást és mondd, hogy mit akarsz!

4) Come into fruition – megvalósul

Despite hitting  a rough patch lately, our plan came into fruition.

Annak ellenére, hogy nehéz időszakot éltünk át, a tervünk megvalósult. 

5) Tempest in a teapot / storm in a teacup – sok hűhó semmiért, felesleges erőfeszítés

„Beg as much as you want, Alfred darling, but I will never marry you” scoffed Blanche, indicating that Alfred’s efforts have been nothing but a tempest in a teapot.

Könyörögj amennyit akarsz, drága Alfréd, de soha nem fogok hozzád menni – gúnyolódott Blanche, tisztává téve hogy Alfréd erőfeszítései feleslegesek.

6) Vale of tears – földi siralomvölgy

‘Tis a pity Gavin couldn’t find any joy in his life – maybe leaving this vale of tears was the only happy moment for him.

Szomorú, hogy Gavin nem talált semmi örömöt az életében – talán eme földi siralomvölgynek elhagyása volt az egyetlen boldog pillanata. 

7) As cold as stone – jéghideg

Yo dawg, y’know how much I love Jezebel… but bitch is as cold as stone, ain’t no way I could get closer.

Hallod tes, t’od mennyire imádom Jezebel-t… de jéghideg a csaj, kizárt hogy közelebb tudnék kerülni.

8) Older than dirt – vén, mint az országút

Are you seriously planning a road trip with that Trabant? It’s older than dirt.

Komolyan azzal a Trabival akarsz autós túrára menni? Hisz vén, mint az országút.

9) Ride with the tide – beáll a sorba, egyetért a többséggel

I can’t vote against the board’s decision. I’ll just ride with the tide on this issue.

Nem tudok a vezetőség döntése ellen szavazni. Egyszerűen csak beállok a sorba én is.

10) Skate/ Walk/ Be on thin ice – pengeélen táncol

Beware, Piper! You are on thin ice now, so I’d weigh my words if I were you.

Vigyázz, Piper! Pengeélen táncolsz, szóval mérlegelném a szavaim a helyedben.

11) Gild the lily – túlcicomáz

“Mother, why did you order another set of Japanese lanterns? It’s way over the top!”

“Really? I don’t wanna gild the lily here, but they do look lovely!”

– Anya, miért rendeltél még egy készlet japán lampiont? Ez azért már túlzás!

– Tényleg? Nem akarom túlcicomázni, de mennyeien festenek!

12) Pushing up daisies – alulról szagolja az ibolyát

“Granny! Where’s Mr Mittens?” asked Myrtill with tears in the eyes.

“Oh sweet child, Mr Mittens is pushing up the daisies. A truck totally pulverized him.” replied Granny rather stoically.

– Nagyi! Merre van Mr Mittens?- kérdezte Myrtill könnyes szemekkel.

– Ó drága gyermekem, Mr Mittens alulról szagolja az ibolyát. Egy kamion elemi részecskéire szaggatta – válaszolta nagyi némileg sztoikusan.

13) Ugly as a stick – bűnronda

Fred’s new girlfriend? I dunno man, I don’t wanna sound harsh or anything, but she’s ugly as a stick.

Fred új csaja? Nemtom öregem, nem akarok túl nyers lenni vagy valami, de bűnronda.

+1 Wallflower – penészvirág

So Fred’s girlfriend might not be ugly as a stick, but she is a real wallflower. She never says a word, just stares with that meaningless look on her face.

Szóval Fred csaja lehet, hogy nem bűnronda, de egy igazi penészvirág. Soha nem beszél, csak kifejezéstelen arccal bambul.

Az idiómák nagyon fontos részei a nyelvnek, de önmagában ettől a 13+1 szótól még nem fogsz magabiztosan kommunikálni angolul. Ha ez a célod, akkor próbáld ki 100% beszéd, 0% könyv módszerünket és hagyd, hogy virágba boruljon az angolod. Első lépésben jelentkezz be ingyenes szintfelmérőre itt:

button

Margitay Petra
szolgáltatási vezető
Speak! Nyelviskola

Share This