Kép forrása: canva – canva.com

Ismét elérkezett az ideje annak, hogy megosszam veletek a kedvenc angol idiómáimat. Ebben a blogbejegyzésben most 10 angol idiómát gyűjtöttem össze nektek. Nagyon szeretem az idiómákat, ugyanis aki magabiztosan tud használni idiómákat, azt biztosan profi nyelvhasználónak fogják tekinteni minden élethelyzetben. Arról nem is beszélve, hogy mennyire mókás folyamat, amikor megpróbáljuk szó szerint lefordítani és értelmezni ezeket a kifejezéseket. Jókat lehet közben nevetni. 😊

Tehát essünk is neki és nézzük meg, hogy mi van terítéken ma.

hit the sack – lefekszik

Ez az idióma az 1800-as évek végén, Amerikában vált a köznyelv részévé. Abban az időben a matracokat olyan zsákokból készítették, amelyeket szénával és/vagy szalmával tömtek meg. Innen ered a hit the sack (sack = zsák) vagy hit the hay (hay = széna) kifejezés, miszerint az ember, aki aludni megy, az „nekiesik a zsáknak”. Mindenkivel fordult már elő szerintem, hogy egyszerűen csak belezuhant az ágyba a nehéz nap után. 

Példa: I had a very long day; I think I will just hit the sack early tonight.

Nagyon hosszú napom volt; szerintem csak lefekszem korán ma este.

stab sy in the back – hátba döf valakit

Nagyon érdekes eredet története van ennek az idiómának. Németországból ered, az első világháborút követő egyezségek idejéből. A német hadsereg azt érezte, hogy a politikusok elárulták őket, amikor aláírták a Versailles-i egyezményt. Akkorra már kiderült, hogy a háborút elveszítették. Így úgy gondolták a katonák, hogy a politikusok hátba szúrták őket, és a hátuk mögött ellenük cselekedtek. Adolf Hitler gyakran használta ezt az idiómát, amikor követőket szeretett volna maga köré gyűjteni.

Példa: No wonder my brother is so upset, his best friend stabbed him in the back.

Nem csoda, hogy a tesóm annyira mérges, a legjobb barátja hátba döfte.

get over something – túlteszi magát valamin

Ezt a kifejezést nagyon sokáig a recover from (helyrejön, felépül valamiből) értelmében és helyett használták évszázadok óta. Az 1990-es évek óta köznyelvvé vált Amerikában és általában akkor használják, amikor valakinek el kell fogadnia egy változást vagy egy olyan dolgot, amit befolyásolni nincsen hatalma.

Példa: We should get over the disappointment and try to solve the issue.

Túl kellene tennünk magunkat a csalódáson és megpróbálni megoldani az ügyet.

go from rags to riches – szegénysorból gazdagságba jut

Habár az eredete ennek az idiómának ismeretlen, a jelentése annál sokkal ismertebb. Ezt az idiómát használják, ha jellemezni szeretnének valakit, aki nagyon mélyről, szegénységből indult. Azonban vagy saját magának, vagy a sorsnak, vagy a kemény munkának köszönhetően kitör ebből az élethelyzetből. És utána már óriási vagyonra tesz szert. Rengeteg példa van erre, akár az irodalomban, a folklórban vagy a történelemben.

Példa: Cinderella went from rags to riches after she had met the prince.

Hamupipőke szegénysorból gazdagságba jutott miután találkozott a herceggel.

keep one’s chin up – fel a fejjel

Az 1900-as évek elején Pennsylvania államban jelent meg először ez a kifejezés. Arra utal, hogy nem szabad elkeseredni, sem feladni, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi elképzeltük őket. Az állunkat (chin), fejünket magasra kell emelni, és bátran kell élni tovább az életünket, remélve, hogy hoz még jót a jövő.

Példa: Keep your chin up – everything will work out in the end.

Fel a fejjel – minden jól fog alakulni végül.

spice something up – megfűszerez, felpezsdít valamit

A kifejezés pontos eredetét nem ismerjük, azonban joggal feltételezhető, hogy a fűszerek megjelenésével van összefüggésben. Első körben a 14. században használták a kifejezést, azonban akkor a szó szerinti értelmében, mivel akkoriban kezdték el importálni az egzotikus fűszereket Európába. Később azonban átvitt értelmet is társítottak a kifejezéshez, miszerint, amikor valami már monotonná, unalmassá válik, akkor azt meg lehet fűszerezni, és izgalmassá lehet tenni.

Példa: My parents have been married for 25 years so now they went on holiday to Hawaii to spice their marriage up.

A szüleim 25 éve házasok így most elmentek nyaralni Hawaiira, hogy felpezsdítsék a házasságukat.

spill the beans – elkotyog valamit

Az ősi Görögországból származó idiómának a jelentése az, hogy elkotyog valamit, elmond egy titkot. Azonban akkoriban ennek egy sokkal gyakorlatiasabb jelentése volt. Amikor egy bizottság szavazni készült, akkor minden jelenlévő kapott egy fehér (IGEN) babot és egy fekete (NEM) babot. Ezeket titokban egy agyagedénybe dobták, amikor szavaztak és az utolsó szavazás után kiborították (spill = kiborít) az edényt és megszámolták a „szavazatokat”. A jelenlegi jelentésével az 1500-as évek vége felé találkoztunk először.

Példa: Nobody likes talking to Jane because she spills the beans about everything.

Senki sem szeret beszélni Jane-nel, mert mindennel kapcsolatban elkotyogja magát.

chase rainbows – ábrándokat kerget

Amikor valakinek elérhetetlen, irreális céljai vannak, akkor azt szoktuk mondani, hogy ábrándokat (vagy angolul szivárványokat) kerget. Az eredeti ennek az idiómának egy ír mesében van, miszerint, ha valaki a szivárvány végén ásni kezd, akkor megtalálja a manó üstjét tele arannyal. Mondanom sem kell, hogy senki sem talált aranyat a szivárványok végein, azonban a jelentés, hogy elérhetetlen dolgot kergettek, megmaradt.

Példa: She should have grown up and stopped chasing rainbows ages ago.

Neki fel kellett volna nőnie és abbahagynia az ábrándok kergetését évekkel ezelőtt.

every cloud has a silver lining – minden rosszban van valami jó

John Milton Comus című versében találkozunk először ezzel az idiómával 1634-ben. A köznyelvben azonban az 1800-as évek elején terjedt el. A jelentése szó szerint az, hogy minden felhőnek ezüst körvonala van, mert a nap megvilágítja őket hátulról. Így bár lehet borús az ég, kikandikál mögüle a nap, és boldogságot hoz végül.

Példa: Even though nowadays life is hard, we have to remember that every cloud has a silver lining.

Annak ellenére, hogy manapság az élet nehéz, emlékeznünk kell arra, hogy minden rosszban van valami jó.

go with the flow – úszik az árral

Marcus Aurelius római császár használta a kifejezést először a Meditációk című művében. Megállapította, hogy általában a dolgok természetesen folynak a maguk útján, nincsen szükség közbeavatkozásra, különösen olyan dolgokban, amiket megváltoztatni nem tudunk. A változás jó és gyönyörködtet – kimozdít minket a komfortzónánkból. Néha csak hátra kell dőlnünk és élveznünk az utazást.

Példa: Sometimes instead of worrying about where life takes you, you can just go with the flow.

Néha, ahelyett, hogy azon aggódsz, hogy hova sodor az élet, csak úszhatsz az árral.

burry one’s head in the sand – homokba dugja a fejét  

Magyarul ezt struccpolitikának is nevezzük, ugyanis ez a nagytestű madár, ha veszélyt érez, akkor a szó szoros értelmében homokba dugja a fejét és várja, hogy a baj elmúljon. Legalábbis ez volt az ókori római magyarázat rá. És innen származik az angol nyelvű idióma, miszerint az emberek sokszor nem gondolnak egy bajra, nem foglalkoznak vele, csak várják, hogy megoldódjon magától. Ma azonban már tudjuk, hogy a struccok nem emiatt dugják a fejüket a homokba, hanem azért, hogy a tojásaikat ellenőrizzék. 😀

Példa: This is so typical of Jim; when a situation becomes awkward, he just burries his head in the sand.

Ez annyira tipikusan Jim; amikor egy helyzet kínossá válik csak homokba dugja a fejét.

Amint mondtam, angol idiómákat nagyon mókás tanulni. És idiómákkal nagyon gyakran találkozunk, ha angol nyelvű filmeket és sorozatokat nézünk, vagy ha elmerülünk egy jó könyvben. Következő hónapban jövök majd a következő dózissal. Addig is ENJOY! 😊 Ha pedig kedvet kaptál az angol tanulásához, akkor gyere a Speak!-be, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Rusz Tímea
a Speak! Nyelviskola tanára

Share This