Kép forrása: canva – canva.com

Az angol nyelv egyik legnehezebb aspektusa az angol kiejtés. Sok magyar meg is van győződve arról, hogy az írott és a kiejtett alakoknak olyan sok közük nincs egymáshoz. Ez a hozzáállás nagyon hasznos az angoltanulás kezdeti szakaszában, hiszen hozzásegít, hogy elengedjük az írott alakot – vagyis ne úgy ejtsük, ahogy az írás alapján magyar gondolkodással logikusnak tartanánk –, hosszú távon viszont érdemes odafigyelni az angol helyesírás logikájára. Természetesen az angol helyesírásban meglehetősen sok a kivétel, de ha ismerjük a szabályokat, ezek is könnyebben megragadnak az emlékezetünkben.

Az egyik leghasznosabb ilyen szabály az úgynevezett magic e (mágikus vagy varázs-e). A brit iskolások legkésőbb 5-6 éves korukban tanulnak róla. Amerikában ezt silent e-nek (csendes e-nek) nevezik, hiszen nem ejtjük, de mivel ennél azért többet tud ez a betű, megérdemli a magic e elnevezést. Aki már egy ideje tanul angolul, általában ösztönösen érzi a szabályt és sok szót helyesen ki tud ejteni első látásra, mégis érdemes tudatosan végiggondolni, hogy is működik a magic e és miben tudja megkönnyíteni a dolgunkat a kiejtés és helyesírás területén.

Mi is a magic e?

Ahogy már láttuk, ez egy olyan e betű bizonyos szavak végén, amelyet nem ejtünk, viszont amely megváltoztatja az előző szótagban levő magánhangzó kiejtését. Az angol magánhangzóknak két fő kiejtési módja van, lehet őket röviden és hosszan ejteni (a következő átírások természetesen megközelítőlegesek, hiszen az angol és a magyar magánhangzók nem mindig egyeznek meg):

Rövid ejtés:

 • a /rövid magánhangzó valahol az á és az e között, olyan, mint egyes magyar nyelvjárásokban a nyílt e/ – cat, mad
 • e /e/ – pet, them
 • i /zárt i/ – hid, bit
 • o /o/ – cop, hop
 • u /rövid á/ – but, cut

A hosszú ejtés megegyezik azzal, ahogy akkor ejtjük, amikor az ábécét mondjuk fel vagy amikor lebetűzünk angolul egy szót, vagyis amit az angolban a betű nevének tartanak:

 • a /éj/ – made, hate
 • e /hosszú í/ – Pete, theme
 • i /áj/ – ride, hide
 • o /ou/ – hope, note
 • u /jú/ – tube, cute

Ezekben a szavakban is látható, hogy a magic e az előző szótagbeli magánhangzót hosszúvá teszi. A különbséget leginkább olyan szópárokon láthatjuk, ahol az egyik szó végén áll magic e, a másik végén pedig nem – ezek általában teljesen különböző szavak, más az ejtésük és más a jelentésük is:

 • hat (kalap)                               hate (utál, utálat)
 • pet (házi kedvenc)                 Pete (Peti)
 • hid (elrejt(őzik) – 2 .alak)      hide (elrejt(őzik) – 1. alak)
 • hop (ugrik)                             hope (remél, remény)
 • cut (vág)                                 cute (cuki)

A magic e és az igék

Sok diáknak problémát okoz, mikor kell az ige második és harmadik alakját dupla mássalhangzóval írni és mikor nem pl. drop, dropped, dropped (elejt), de walk, walked, walked (sétál). Az -ing-es alakok írása szintén okozhat hasonló problémákat. Ha értjük a magic e logikáját, ebben is segítséget kapunk.

Mivel a magic e akkor „működik”, ha csak egy mássalhangzó áll előtte, a mássalhangzó megduplázásával „hatástalaníthatjuk” pl. write /rájt/, de written /ritn/. Az -ing-es alakok hasonlóan viselkednek: a writing megtartja az eredeti hosszú kiejtést, de ha a drop-ot akarjuk -ing-essé alakítani, meg kell dupláznunk a p-t (dropping), hogy ne /drouping/-nak kelljen ejtenünk. Ezek az igék az -ing-es alakjukban el is veszítik a szó végi e-t, hiszen az -ing átveszi a funkcióját és már nincs rá szükség! Néhány további példa:

Nincs magic e:

get, got, got/gotten                  getting             (szerez, kap)

hop, hopped, hopped              hopping           (ugrik)

regret, regretted, regretted     regretting        (megbán)

Van magic e:

use, used, used                       using               (használ)

invite, invited, invited             inviting            (meghív)

hope, hoped, hoped               hoping             (remél)

Ez alól a szabály alól van egy érdekes kivétel, az l-re végződő igék esetében a brit angol megduplázza az l-t, az amerikai viszont nem:

Brit:

travel, travelled, travelled      travelling         (utazik)

cancel, cancelled, cancelled   cancelling       (töröl, lemond)

Amerikai:

travel, traveled, traveled        traveling

cancel, canceled, canceled     canceling

Kivételek

A magic e olyan szabály, amely alól elég sok a kivétel. A jó hír azonban az, hogy a kivételek legnagyobb csoportja olyan gyakori szavakból áll, amelyeket angoltanulásunk kezdeti szakaszán mindnyájan megtanulunk. Két másik – kisebb – csoportot az idegen eredetű szavak, valamint olyan szavak alkotják, amelyek kiejtése a szófajuktól függ:

 • Gyakori kivételek

Ezen a kategórián belül is van két alcsoport. Az elsőbe azok a szavak tartoznak, amelyek valamikor követték a magic e szabályát, de mivel sokat használták őket, „elkoptak” és megváltozott a kiejtésük. Ilyenek pl. a one, have, are, were, where, there, move, lose, love, some, done stb. A másik alkategóriát azok a szavak alkotják, ahol a hangsúly nem az utolsó előtti szótagon áll. A hangsúly az angolban nagyon erősen befolyásolja a kiejtést és itt sem történik másképp. Ebbe az alcsoportba tartozik pl. a message, college, imagine vagy a favourite.

 • Idegen eredetű szavak

Ezek a szavak azért különlegesek, mert itt – ellentétben a többi e-re végződő angol szóval – ejtjük a szóvégi e-t. Ráadásul általában az egész szó kiejtését meg kell külön tanulni, nem igazán lehet megtippelni az írás alapján pl. karaoke, Nike, recipe. Egyes ilyen szavak helyesírása megtartja az eredeti írásjeleket pl. résumé, café, de vigyázni kell, mert az írásuk nem következetes, ugyanilyen eséllyel láthatjuk őket ékezet nélkül leírva. Ezekből az idegen eredetű szavakból viszont nincs sok, csak néhányat kell memorizálni.

 • Két kiejtéssel rendelkező szavak

Van néhány olyan szó, amelyet kétféleképpen lehet ejteni, az egyiknél működik a magic e, a másiknál nem. Ezeknek a jelentése is más lesz, úgyhogy oda kell figyelni rájuk! Néhány példa:

 • live /lájv/ (élő pl. műsor)                   live /liv/ (él)
 • minute /májnjút/ (parányi)                 minute /minit/ (perc)
 • separate /szepöréjt/ (szétválaszt)       separate /szepröt/ (különálló)

Természetesen még vannak további kivételek, de már maga az alapszabály ismerete is sokat tud lendíteni a kiejtésünkön és helyesírásunkon. A fontos példák gyakorlásában segíthet a magic e-song, amit ugyan angol anyanyelvű gyerekeknek írtak, de angolul tanuló felnőtteknek is érdemes többször végighallgatni:

Mit tehetsz, ha még mindig úgy érzed, túl bonyolult az angol kiejtés és túl sok a kivétel? A megoldás egyszerű: olvass rendszeresen angolul, akkor észrevétlenül rád ragad, melyik szót és igealakot, hogy kell leírni. Ha pedig kedvet kaptál a további angolozáshoz és még nem vagy a diákunk, de szeretnéd kipróbálni a módszerünket, ne habozz, töltsd ki az ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Lángi Éva
a Speak! Nyelviskola tanára

Share This