Mikor lehet valódi mentőöv egy angol nyelvtanfolyam? Gondolatok az állami diplomamentő programról és az elkerülhetetlen változásról

Friss sajtóhírek szerint egy évvel meghosszabbítják az ún. diplomamentő programot. Mint ismert, a program célja az, hogy állami segítséggel nyelvvizsgához juttassák azokat a (volt) felsőoktatási hallgatókat, akiknek a „papír” hiányában „ragadt bent” az egyetemeken és főiskolákon a diplomájuk. A program meghosszabbításról szóló első hírek megjelenése óta 1500-zal nőtt az új regisztrálók száma és a februárban induló képzésekre 3284-en adták be a jelentkezésüket. De tényleg ez lenne a megoldás? Vajon a közpénzből finanszírozott diplomamentő program az a „csodafegyver”, amely megoldja a hazai nyelvoktatás összes gondját-baját?  És, ha nem, akkor mikor és kinek lehet valódi mentőöv egy angol nyelvtanfolyam?

angol-nyelvtanfolyam-diplomamentő

A diplomamentő programot koordináló Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata szerint márciustól magasabb óraszámú nyelvtanfolyamokat kell bevonniuk a programba. Hogy miért? Mert a programban részt vevők által kitöltött szintfelmérőkből kiderült, hogy a jelentkezők jelentős része még azzal az elvárt alapszintű nyelvtudással sem rendelkezik, amellyel a 240 órás képzést követően sikeres vizsgát tudna tenni.

Ez a mondat nem csak a magyar nyelvoktatási rendszer katasztrofális állapotába nyújt bepillantást, de egy sor más kérdést is felvet. Többek között azt is, hogy a „nyelvtanulás hajótöröttjeinek” dobott újabb állami mentőöv mennyire jelent hatékony és valós segítséget a diákoknak? Mennyire bízhatnak a résztvevők egy olyan program sikerében, amely egy olyan probléma megoldására vállalkozik, amely szemmel láthatóan meghaladja a lehetőségeit?

A probléma gyökerét abban látom, hogy alapvetően fordítva ülünk a lovon. Nem a nyelvoktatás rendszerszintű problémáinak megoldásán gondolkodunk, hanem azon, hogy milyen „tűzoltással” lehet elejét venni a teljes „beégésnek”. Nem a gyenge tanárképzés, a kőkorszaki infrastruktúra, az elavult módszertan és az általános bénultság ellen lépünk fel, hanem pénzt pumpálunk egy nem hatékony rendszer problémáinak elfedésére. A teljes bukást próbáljuk utólag valamiféle vállalható eredménnyé kozmetikázni. Nincs ez így jól.

De nem csak ez a probléma a „felülről” és nem „belülről” vezérelt programokkal. Egy angol nyelvtanfolyam egyszerűen nem lehet sikeres, ha a motiváció nem belülről fakad és nem „jó célra” irányul. Pedig –kövezz meg érte, de ettől még igaz- a nyelvvizsga nem az a típusú cél, ami helyes és folyamatos motivációt ad a nyelvtanuláshoz. A „papír” a tudás megszerzésének csupán egy állomása és a magabiztos, aktív és kommunikációképes nyelvtudás természetes következménye, de nem alkalmas a tanulás 1. sz. hajtóművének szerepére.

Ráadásul egy angol nyelvtanfolyam egyszerűen nem képes elérni a célját, ha a diákok muszájból és indokolatlanul nagy nyomás alatt tanulnak és nem a tudás megszerzése motiválja őket. Márpedig egy olyan program, amely „pénzügyi rövidpórázon” tartja a résztvevőit és „bünteti” a sikertelenséget, több kárt okozhat, mint hasznot.

Diplomamentő program ide, diplomamentő program oda, a magyar nyelvoktatás rendszerének radikális változásra van szüksége. Felül kell vizsgálnunk az elavult módszereket és mernünk kell hozzányúlnunk az évtizedes tabukhoz. Újra kell gondolnunk a prioritásokat és el kell köteleznünk magunkat a teljesítménycentrikus, gyakorlatorientált és beszédközpontú nyelvoktatás mellett. Új alapokra kell helyeznünk a tanárképzést, fejlesztenünk kell az infrastruktúrát és életszerű, a valódi élet, valódi helyzeteire felkészítő oktatási szemléletet kell meghonosítanunk.

angol-nyelvtanfolyam-diplomamentő-program

A Speak! Nyelviskola az elmúlt másfél évben minden erejével azon dolgozott, hogy bebizonyítsa: meg lehet változtatni a megváltoztathatatlant. Hogy tudatos célkijelöléssel, helyes motivációval, kitartó gyakorlással és folyamatos beszéddel mindenki képes lehet megtanulni angolul. Hogy a „papír” megszerzésének délibábos ígéreténél sokkal hatékonyabban lehet motiválni a diákokat mindennapos sikerélményekkel, világos elvárásokkal és egy cseppnyi szigorral.  És mindezt korrekt feltételekkel, a szükségtelen fenyegetettség érzése nélkül.

Egy angol nyelvtanfolyam csak így, a valódi tudás megszerzésének reális esélyével jelenthet igazi mentőövet a nyelvtanulás hajótöröttjeinek.

A kérdés már csak az: Te mikor kapaszkodsz belénk?

Share This