A hagyományos angol nyelvtanfolyam ideje lejárt: új sheriff van a városban

A hagyományos angol nyelvtanfolyam ideje lejárt. Láttuk mire volt képes és milyen „eredményeket” ért el. Láttuk hogyan, milyen módszerekkel és mennyire „hatékonyan” tanított. Láttuk, és a te érdekedben is azt mondjuk: köszönjük szépen, elég volt. Itt az ideje, hogy új alapokra helyezzük a nyelvtanítás-nyelvtanulás rendszerét. Eljött az a pillanat, amikor már nincs hova hátrálnunk, mert nincs még 20 „elpazarolható” évünk. Kifogások helyett megoldásokat, kudarcok helyett eredményeket akarunk. A hagyományos angol nyelvtanfolyam ideje lejárt: új sheriff van a városban.

angol-nyelvtanfolyam-sheriff

Ahhoz, hogy ez az ország ne legyen többé a „10 millió néma magyar” országa, el kell engednünk a hagyományos módszereket és ki kell próbálnunk valami mást. De mi lehet ez a más? És hol keressük? Min kell változtatnunk ahhoz, hogy egy angol nyelvtanfolyam ne kudarcgyár, hanem valódi sikertörténet legyen?

A jó hír az, hogy nem a sötétben tapogatózunk. Tudjuk, ismerjük a magyar nyelvoktatás rendszerének Achilles-pontjait. Az elavult tanárképzést, a rossz tanítási-módszertani nézőpontokat, a hamis „papír-kultusz” romboló hatásait, a hiányos, középkori infrastruktúrát és a teljesítményellenes tanulási kultúrát. Ha pedig be tudjuk azonosítani azokat a tényezőket, amelyek egy jól működő rendszer útjában álltak, meg is tudjuk változtatni, felül is tudjuk írni azokat.

  1. Új alapokra helyezhetjük a tanárképzést

Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy meg kell változtatnunk az elmúlt 20-25 évben kialakult és gyökeret eresztett tanár-szerepfelfogásokat. A letanítás és a kioktatás helyett, a megtanítás és a bevonás szempontjait kell a nyelvoktatás és az angol nyelvtanfolyam középpontjába állítanunk. Le kell számolnunk azzal a mítosszal, hogy a tanár a tanítás főszereplője. Óriási tévedés: a diákok a tanulási folyamat főszereplői és éppen ezért nem szabad megengednünk, hogy a nyelvoktatás ne róluk, rólatok szóljon. Ehhez szemléletváltást kell végrehajtanunk, amelynek az első lépése az, hogy ebben az új szellemben képezzük a jövő nyelvtanárait.

  1. Megváltoztathatjuk a rossz tanítási-módszertani nézőpontokat és felülírhatjuk a teljesítményellenes tanulási kultúrát

Ez a második pont szorosan összefügg az elsővel. Azt, amit a tanárképzésben elkezdünk, át kell tudnunk ültetni a gyakorlatba. Le kell szögeznünk néhány alapvető új szabályt:

  • A tanár nem szerepel, hanem oktat, odafigyel, kérdez és bevon.
  • Könyvből még senki nem tanult meg angolul kommunikálni. Folyamatos beszédre, kitartó gyakorlásra, a valódi élet valódi helyzeteire felkészítő órákra van szükség és nem elméleti magyarázatokra, vagy tesztek töltögetésére.
  • A tanítás mellett legalább akkora jelentősége van a helyes, belső motiváció magas szintű fenntartásának és a jó légkörnek. Ehhez a tanárok részéről odafigyelésre, türelemre, törődésre, támogatásra és csapatépítésére van szükség. A diákoknak pedig folyamatos belső, „lelki munkára” és némi közösségi szellemre.
  • A törődés fontos, de egy cseppnyi szigorúság nélkül nem várhatunk el jó teljesítményt. Szükség van a közösen lefektetett és mindenki által elfogadott szabályok betartására, számonkérésre és a normasértések elutasítására.
  • A teljesítmény tiszteljük, a kifogásokat meg akasszuk szögre. Ha azt akarjuk, hogy egy angol nyelvtanfolyam sikeres és eredményes legyen, nem fogadhatunk el üres kifogásokat és kibúvókat. Felnőttek vagyunk, viselkedjünk is úgy. Minden diák vállalja a felelősséget a saját tanulmányaiért, ahogy minden angol nyelviskola és angoltanár vállalja a felelősséget a tanítás minőségéért.
  • Teremtsünk jó feltételeket a nyelvtanuláshoz. Fontos, hogy a diákok nyugodt, igényes és 21. századi környezetben, csak a célra fókuszálva tanulhassanak. Ehhez a szolgáltatóknak meg kell hozni a szükséges anyagi áldozatokat.
  1. Lerombolhatjuk a „papír” bálványát

A nyelvvizsga nem cél, csupán egy állomás a magabiztos nyelvtudás felé vezető úton. Nem a fontosságát vonjuk kétségbe, csupán azt mondjuk, hogy a papír megszerzése nem helyes és nem elégséges motiváció a nyelvtudáshoz. Ha valaki csak a nyelvvizsga ilyen-olyan okból történő megszerzése miatt tanul angolul, akkor a tanulási folyamat végén nem nyelvtudást, hanem „nyelvvizsgázni tudást” találunk majd. Ez pedig messze van attól, amit el szeretnénk érni.

angol-nyelvtanfolyam-sheriff

A hagyományos angol nyelvtanfolyam ideje lejárt és új seriff van a városban. Ez az új seriff pedig nem más, mint a Speak! által képviselt beszédközpontú angol nyelvtanfolyam. Ez az az angol nyelvtanfolyam, amely kijavítja a nyelvoktatási rendszer eddigi hibáit és megtanítja angolul írni, beszélni, olvasni, gondolkodni és érezni a diákjait. Ez az angol nyelvtanfolyam mind a tanárképzésben, mind a teljesítménycentrikus és beszédközpontú oktatási szemléletben élen jár a változásban és mindezt jó feltételek között, helyes célok érdekében csináljuk.

Nem fordulunk vissza a változás útján, mert nincs miért és nincs hová visszafordulnunk. Elkezdtünk valamit és be is akarjuk fejezni. Mert meggyőződésünk, hogy a beszédközpontú angol nyelvtanfolyam jelenti a megoldást a nyelvoktatás problémáira. És tudjuk, hogy ezzel a módszerrel meg tudjuk változtatni a diákjaink életét.

Share This