Kép forrása: canva – canva.com

A nyelv egy nyüzsgően élő, fejlődő egység, és az idiómák az egyik legizgalmasabb elemét képzik. Az idiómák olyan kifejezések vagy mondatok, amelyek jelentése túlmutat az őket alkotó egyes szavakon. Ebből kifolyólag szinte soha nem azt jelentik, ahogyan azt szóról szóra fordítanád. Gyakran gazdag történettel és kulturális jelentőséggel bírnak. Az angol nyelv, mint minden nyelv, bővelkedik ezekben a színes idiomatikus kifejezésekben. Ebben a blogban folytatjuk az angol idiómák felfedezését, megvizsgáljuk jelentésüket, és feltárjuk a mögöttük rejlő érdekes történeteket.

Cast in the same mold =Szó szerint: “ugyanabból a formából van kiöntve”

Jelentése: Nagyon hasonlít valaki máshoz

Eredete: Az öntés, vagy formázás évszázados múltra tekint vissza. Ha két tárgyat szó szerint ugyanabból az öntőformából készítenének, akkor szinte teljesen azonosak lennének.

Jump on the bandwagon =Szó szerint: “felugrani a szekérre”

Jelentése: Egy népszerű tevékenység, irányzat vagy ügy átvétele, különösen, ha az divatossá válik vagy széles körű támogatást nyer.

Eredete: Az „ugorj fel a szekérre” kifejezés a 19. századi amerikai politikából származik. A politikusok a felvonulások vagy kampányok részeként használtak egy nagy kocsit vagy szekeret, hogy felhívják magukra a figyelmet és támogatókat gyűjtsenek. Ahogy a szekér tovább gurult, egyre több ember csatlakozott a menethez, jelképezve ezzel a politikai jelölt támogatását. Idővel a kifejezés úgy alakult ki, hogy egy népszerű ügyhöz vagy irányzathoz való csatlakozást jelképezzen, pusztán azért, mert az népszerű, anélkül, hogy feltétlenül megértenénk vagy támogatnánk a mögöttes elveket. Manapság gyakran használják olyasvalaki leírására, aki őszinte elkötelezettség vagy megértés nélkül csatlakozik egy irányzathoz vagy nézethez.

Throw in the towel = Szó szerint: “bedobni a törölközőt”

Jelentése: Feladni, lemondani, vagy beismerni a vereséget.

Eredete: Ez a kifejezés a bokszsportban gyökerezik. A 20. század elején, amikor egy bokszoló fizikailag képtelen volt folytatni a küzdelmet, vagy be akarta ismerni a vereséget, a bokszoló edzője vagy segítője egy törölközőt dobott a ringbe. Ez a cselekedet jelezte a bírónak, hogy a küzdelmet le kell állítani. A törülköző azt jelezte, hogy az edző vagy segéd feladja a mérkőzést a bokszolója nevében. Idővel a „bedobni a törölközőt” kifejezést átvették a köznyelvbe, hogy azt fejezzék ki, hogy az ember feladja vagy megadja magát a nehézségekkel szemben.

Through thick and thin = Szó szerint: “vastagon és vékonyon keresztül”

Jelentése: Támogatni valakit jó és rossz időkben egyaránt; hűségesnek és elkötelezettnek maradni a körülményektől függetlenül.

Eredete: Ennek az idiómának az eredete a „vastag” és „vékony” szavak használatában gyökerezik, amelyek a jó és a rossz idők metaforái. A kifejezés legalább a 14. század óta használatos, és valószínűleg abból az elképzelésből ered, hogy az egyének egyszerre élnek át „vastag”, virágzó és „vékony”, nehéz vagy kihívást jelentő időket. A kifejezés egy olyan kapcsolat vagy elkötelezettség erejét és kitartását hangsúlyozza, amely a nehézségekkel szemben is rendíthetetlen marad. Gyakran használják olyan tartós barátságok, házasságok vagy támogató rendszerek leírására, amelyek különböző körülmények között is erősek maradnak.

Hit the hay =Szó szerint: “megütni a szénát”

Jelentése: Lefeküdni vagy elaludni; éjszakára visszavonulni.

Eredete: Ez az idióma a széna régi használatában gyökerezik, amelyet a matracok töltelék anyagaként használtak. A 19. században és a 20. század elején a matracokat általában szalmával vagy szénával töltötték meg, és a „szénába bújás” az ágyba való befekvésre, illetve az ágyba való elhelyezkedésre utalt. A kifejezés a köznyelvben annak a kifejezésnek a kifejezése lett, hogy valaki lefeküdt aludni. Az idő múlásával, ahogy az ágyneműk anyaga fejlődött, a kifejezés fennmaradt, és ma már a „szalmába bújni” egy általános és informális módja annak, hogy valaki lefekszik aludni, vagy lefekszik éjszakára.

Kép forrása: https://bustin.com/executive-leadership-blog/scary-questions/

Skeleton in the closet = Szó szerint:“csontváz a szekrényben”

Jelentése: A csontváz egy olyan rejtett és kínos titokra vagy szégyenteljes igazságra utal, amelyet valaki titokban szeretne tartani.

Eredete: A „csontváz a szekrényben” kifejezés eredete a 19. századra vezethető vissza. A kifejezés valószínűleg abból a szó szerinti elképzelésből alakult ki, hogy egy csontvázat, a halál és a bomlás szimbólumát egy szekrényben rejtik el. Ez a metaforikus használat azt sugallja, hogy az egyéneknek vannak személyes titkaik vagy botrányaik, amelyeket el akarnak rejteni, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy személy a csontvázat a szekrénybe rejti, hogy elkerülje a nyilvános vizsgálatot vagy a szégyent. Idővel ez a kifejezés általánosan elterjedt kifejezéssé vált, hogy leírjon bármilyen elrejtett és potenciálisan káros információt valakinek a múltjáról.

Kill two birds with one stone =Szó szerint:”két madarat öl meg egy kővel”

Jelentése: Ennek az idiómának a magyar megfelelője a “két legyet ütni egy csapásra”, azaz a jelentése: két feladatot vagy célt egyetlen cselekvéssel megvalósítani, a legtöbbet kihozni egy helyzetből.

Eredete: Ennek az idiómának az eredete az ősi vadászati gyakorlatra vezethető vissza. A múltban az emberek csúzlit vagy dobott köveket használtak, hogy madarakra vadásszanak az élelemért. A kifejezés mögött az áll, hogy egy jól irányzott kő potenciálisan két madarat is megölhet, ha azok közel vannak egymáshoz. Idővel a kifejezés metaforikus kifejezéssé fejlődött, amely a hatékonyságot és a több cél egyetlen erőfeszítéssel történő elérésének képességét fejezi ki.

Curiosity killed the cat =Szó szerint: ”A kíváncsiság megölte a macskát”

Jelentése: Ez az idióma arra figyelmeztet, hogy a túlzott kíváncsiság bajhoz vagy veszélyhez vezethet. Az idióma a magyar nyelvben is megjelenik, “megöl a kíváncsiság”, vagy “aki kíváncsi, hamar megörekszik” változatban.

Eredete: A kifejezés pontos eredete bizonytalan, de legalább a 16. századig nyúlik vissza különböző formákban. A legkorábbi ismert változat Ben Jonson angol drámaíró „Every Man in His Humor” (1598) című darabjából származik. A mondás az idők során továbbfejlődött, és a 19. századra már a ma ismert formáját öltötte.

Kép forrása: https://stevenarmstrong.ca/uncategorized/curiosity-may-have-killed-the-cat-but-it-may-help-you-survive-as-a-leader/

Let the cat out of the bag (=”kiengedni a macskát a zsákból”)

Jelentése: Feltárni egy titkot vagy nyilvánosságra hozni valamit, amit titokban kellett volna tartani.

Eredete: Ennek a kifejezésnek az eredete a 18. századi piaci csalásokig vezethető vissza. Akkoriban a gazdák zsákban vagy zacskóban vitték a disznóikat a piacra. A gátlástalan eladók néha az értékes disznót kicserélték egy kevésbé értékes macskára. Ha valaki véletlenül felfedte a csalást azzal, hogy kiengedte a macskát a zsákból, a titok lelepleződött. Idővel ebből a gyakorlatból alakult ki az idióma, amely óva int a bizalmas információk felfedésétől.

Bite off more than one can chew (=”többet harapni, mint amennyit meg tudunk rágni”)

Jelentése: Olyan feladatot vagy felelősséget vállalni, amely túl nagy vagy kihívást jelent, meghaladja az ember képességeit.

Eredete: A kifejezés eredete a szó szoros értelmében abban gyökerezik, hogy az ember olykor olyan nagy falatot harap az ételből, amelyet nem tud kényelmesen megrágni. A kifejezés a 19. század eleje óta használatos. Képzeljük el, hogy valaki megpróbál megenni egy nagy darab ételt, és rájön, hogy túl sok, hogy egyszerre megrágja. A kifejezés azóta metaforává fejlődött arra, hogy valaki az élet különböző területein, például a munka, a projektek vagy a felelősségvállalás terén többet vállal, mint amennyit kezelni tud. Figyelmeztetésként szolgál, hogy legyünk reálisak a képességeinkkel kapcsolatban, és ne vállaljunk túl sokat.

Az angol anyanyelvűek sok idiómát használnak, a fentieket is. A beszéd sokkal választékosabb velük. Ha szeretnél jól beszélni, akkor sok angol idiómát kell ismerned. Ha pedig kedvet kaptál az angol tanulásához, akkor gyere a Speak!-be, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This