Kép forrása: canva – canva.com

A nyelv egy nyüzsgően élő, fejlődő egység, és az idiómák az egyik legizgalmasabb elemét képzik. Az idiómák olyan kifejezések vagy mondatok, amelyek jelentése túlmutat az őket alkotó egyes szavakon. Ebből kifolyólag szinte soha nem azt jelentik, ahogyan azt szóról szóra fordítanád. Gyakran gazdag történettel és kulturális jelentőséggel bírnak. Az angol nyelv, mint minden nyelv, bővelkedik ezekben a színes idiomatikus kifejezésekben. Ebben a blogban folytatjuk az angol idiómák felfedezését, megvizsgáljuk jelentésüket, és feltárjuk a mögöttük rejlő érdekes történeteket.

1. Caught Between a Rock and a Hard Place (szó szerint: „elakadva egy kő és egy kemény hely között”)

Jelentése: Nehéz döntés előtt állni, amikor nincs könnyű választás.

Eredete: Ez a kifejezés az ásványbányászatban származik, és arra utal, amikor egy bányász olyan szűk járatban vagy helyzetben találja magát, ahol előre vagy hátra mozogni szinte lehetetlen. A „rock” (kő) és a „hard place” (kemény hely) két olyan akadályt vagy akadályozó tényezőt szimbolizál, amelyek között nincs könnyű választás. Az idióma az 1900-as évek elején jelent meg a bányászok nyelvhasználatában, és azóta általános használatba került az angol nyelvben.

Kép forrása: https://shopsale.cheapdiscount2023.com/content?c=stuck+between+a+rock+and+a+hard+place&id=38

2. The Elephant in the Room (szó szerint: „az elefánt a szobában”)

Jelentése: Egy nyilvánvaló probléma vagy konfliktus, amiről senki sem beszél.

Eredete: A kifejezés eredete az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban keresendő, és az angol nyelvben az 1900-as évek elején vált népszerűvé.  A kifejezés arra utal, amikor egy probléma vagy konfliktus nyilvánvaló és mindenki számára ismert, de senki sem említi vagy nem beszél róla, mivel ez kellemetlen lehet, vagy nehéz lehet vele foglalkozni. Az „elephant” (elefánt) azért szerepel a kifejezésben, mert egy elefánt valójában nem tudna észrevétlenül elrejtőzni egy szobában, és mindenki észrevenné jelenlétét, még akkor is, ha senki nem említené. 

3. In the Nick of Time (szó szerint: “az idő nick-jében”)

Jelentése: Pont időben, éppen időben.

Eredete: A „in the nick of time” kifejezés azt jelenti, hogy valami éppen időben vagy a legutolsó pillanatban történik meg. A „nick” szó itt az időzítést vagy a pontosságot jelzi. Amikor valaki valamit „in the nick of time”-ban csinál, akkor éppen időben teszi azt meg, és a dolgok sikerülnek, mielőtt késő lenne.  Ez az idióma arra utal, hogy valami a legszűkebb időkeretben vagy határidő előtt történik meg. Például, ha valaki éppen időben érkezik egy fontos találkozóra, azt mondhatjuk, hogy „éppen a nick of time”-ban érkezett meg. Az eredet pontos forrása homályos, de a kifejezés régóta használatban van az angol nyelvben, és jól kifejezi a közeli időpont vagy határidő fontosságát.

4. Don’t Judge a Book by Its Cover (szó szerint: „ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján”)

Jelentése: Ne hozzunk elhamarkodott vagy felszínes ítéleteket valamiről vagy valakiről.

Eredete: A kifejezés eredete az angol nyelvben az 1860-as évek környékére tehető, de hasonló üzenettel rendelkező kifejezések még korábban is léteztek. Az idióma mögötti gondolat az, hogy a külső megjelenés nem mindig tükrözi a valódi értékeket, személyiséget vagy képességeket. Egy könyv borítója lehet egyszerű vagy kevésbé vonzó, de a tartalom rendkívül értékes lehet. Hasonlóan egy ember külső megjelenése sem feltétlenül ad teljes képet róla.  A kifejezés gyakran használják arra, hogy azt hangsúlyozzák, hogy az embereknek nyitott szemmel kell lenniük, és meg kell próbálni megismerni másokat a mélyebb rétegeik és jellemzőik alapján, anélkül, hogy előítéleteket alkotnának pusztán a külső alapján. Az idióma használata arra emlékeztet minket, hogy fontos a mélység és a tartalom értékelése, ne csak a felületi benyomások alapján.

5. Break the Ice (szó szerint: „megtörni a jeget”)

Jelentése: Első lépéseket tenni a kommunikáció vagy barátkozás megkezdéséhez egy új helyzetben vagy találkozásnál.

Eredete: A régi időkben, amikor hajók jégtakaróval borított vízeken közlekedtek, az volt a gyakorlat, hogy a hajók „törték át” a jeget. Ez azt jelentette, hogy a hajó előtt jégtörő hajók segítettek megnyitni az utat a hajónak, hogy továbbhaladhassanak. Az „ice” (jég) törése volt az első lépés a hajók számára a továbbhaladás felé.  Az idióma kiterjedt a közösségi és társas helyzetekre is. Az „ice-breaking” tevékenységek például olyan események lehetnek, amelyek segítik az ismerkedést és a barátkozást az emberek között.

6. Burning Bridges (szó szerint: „hídégetés”)

Jelentése: Az egykori kapcsolatok vagy lehetőségek megrongálása, ami visszafordíthatatlan lehet.

Eredete: Az idióma egyik lehetséges eredete a hadviselésből származik. Az ellenőrizetlenül égetett híd például megakadályozza a visszavonuló sereg előretörését, és nincs lehetőség visszalépésre. Ezért a kifejezés azt jelzi, hogy valaki olyan lépéseket tesz, amelyekkel visszaél azokkal a kapcsolataival, amelyekre később szüksége lehet, és nincs visszaút.  A „burning bridges” kifejezés azt is kifejezheti, hogy valaki elszigeteli magát másoktól vagy visszautasítja az együttműködést, és ezzel kárt okoz a saját jövőjében vagy lehetőségeiben. Az idióma arra emlékeztet, hogy fontos megőrizni a jó kapcsolatokat és ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek visszafordíthatatlanul megrongálhatják a kapcsolatainkat vagy lehetőségeinket.

Kép forrása: https://www.flexjobs.com/blog/post/rethink-rage-quit-avoid-burning-bridges/

7. The Grass is Always Greener on the Other Side (szó szerint: „a fű mindig zöldebb a túloldalon”)

Jelentése: Az emberek gyakran irigylik mások helyzetét vagy életét, anélkül, hogy felismernék a saját problémáikat.

Eredete: Az eredetét nehéz pontosan visszavezetni egyetlen forráshoz, de ez az idióma hosszú időn keresztül fejlődött és használták. A kifejezés alapvetően azt az emberi hajlamot tükrözi, hogy másokkal összehasonlítjuk magunkat és azokat a dolgokat, amikkel rendelkezünk. Gyakran elfelejtjük értékelni vagy észrevenni azokat a dolgokat, amelyekkel már rendelkezünk, és helyettük másokra irigykedünk vagy más helyzetekbe vágyódunk. Az „other side” (másik oldal) lehet más emberek élete, munkája, kapcsolatai vagy bármi más, amit idealizálunk. Az idióma egyfajta figyelmeztetés arra, hogy nem mindig jobb a másik oldalon, és hogy fontos értékelni és becsülni azt, amink van.

8. Spill the Beans (szó szerint: „kiönteni a babokat”)

Jelentése: Titkokat vagy információkat véletlenül vagy szándékosan kiszivárogtatni.

Eredete: Az egyik elmélet szerint az eredet visszavezethető a görög és római hagyományokra, ahol a szavazásoknál babokat használtak a voksoláshoz. Ha valaki véletlenül felborította a babokat, és ezáltal láthatóvá vált a titkos szavazatok eredménye, akkor azt mondhattuk, hogy „spilled the beans.” Az idióma tehát arra utal, hogy valaki véletlenül kiderített vagy elárult valamit, amit titokban kellett volna tartani.

9. Don’t Count Your Chickens Before They Hatch (szó szerint: „ne számolj a csibéiddel mielőtt költöttek volna”)

Jelentése: Ne számolj meg előre valamit, amíg az biztosan meg nem történt.

Eredete: Az idióma eredete a régi időkig nyúlik vissza, és a gazdálkodáshoz és a csirkékkel való tapasztalathoz kapcsolódik. A tojócsirkék tojást raknak, és az emberek gyakran tervezik vagy remélik, hogy a tojásokból fiókák kelnek ki. Azonban a tojásokból fiókák kikeltetése nem mindig sikeres, és néha előfordulhat, hogy a tojások elpusztulnak vagy nem fejlődnek normálisan.  A kifejezés arra utal, hogy az embereknek ne legyenek túlzott elvárásaik vagy ne tervezzenek előre túlzottan, mivel a jövő bizonytalan, és a tervek vagy remények nem mindig válnak valóra. Az idióma tanácsot ad arra, hogy legyünk óvatosak a túlzott optimizmus vagy a korai ünneplés során, mivel a dolgok könnyen megváltozhatnak.

10. A Wolf in a Sheep’s Clothing (szó szerint: „juh bőrébe bújó farkas”)

Jelentése: Valaki vagy valami, ami álcázva próbál beilleszkedni vagy elrejteni igazi szándékait.

Eredete: Az idióma egyik korai példája a Biblia egyik könyvében, a Máté evangéliumában található, amikor Jézus figyelmezteti a követőit: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.” Ez az idézet sugallja, hogy az embereknek, hogy ne hagyják becsapni magukat látszólag jóindulatú külsővel rendelkező emberek vagy csoportok által.  Az „Aesop’s Fables” (Aiszóposz fabulái) című híres gyűjteményben is található olyan történet, ahol a farkas juhbőrbe bújik, hogy becsapja a juhokat és elragadja őket. A farkas álcázása, amikor juhbőrt visel, hasonló üzenettel bír, mint az idióma.

Az angol anyanyelvűek sok idiómát használnak, a fentieket is. A beszéd sokkal választékosabb velük. Ha szeretnél jól beszélni, akkor sok angol idiómát kell ismerned. Ha pedig kedvet kaptál az angol tanulásához, akkor gyere a Speak!-be, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This