Kép forrása: canva – canva.com

A nyelv egy nyüzsgően élő, fejlődő egység, és az idiómák az egyik legizgalmasabb elemét képzik. Az idiómák olyan kifejezések vagy mondatok, amelyek jelentése túlmutat az őket alkotó egyes szavakon. Ebből kifolyólag szinte soha nem azt jelentik, ahogyan azt szóról szóra fordítanád. Gyakran gazdag történettel és kulturális jelentőséggel bírnak. Az angol nyelv, mint minden nyelv, bővelkedik ezekben a színes idiomatikus kifejezésekben. Ebben a blogban folytatjuk az angol idiómák felfedezését, megvizsgáljuk jelentésüket, és feltárjuk a mögöttük rejlő érdekes történeteket.

  • Talk the talk = Beszéljünk a lényegről!

Jelentése: arra ösztönöz, hogy meggyőzően vagy magabiztosan beszéljünk egy adott témáról, vagy kifejezzünk egy elkötelezettséget vagy szándékot. Arra utal, hogy valaki képes hatékonyan megfogalmazni elképzeléseit vagy terveit. Gyakran használják azonban a „walk the walk” kifejezéssel együtt is, ami arra utal, hogy nem csak szavakkal, hanem tettekkel vagy bizonyítékokkal is alá kell támasztani, amit mondunk.

Eredete: Ennek az idiómának az eredete nem pontosan ismert, de az angol nyelvben általánosan használatos, és valószínűleg az idők során alakult ki, hogy a kimondott szavak megfelelő tettekkel való alátámasztását fejezze ki.

Példa: John always talks the talk about leading a healthier lifestyle, but he never actually goes to the gym or eats better. (= John mindig az egészségesebb életmódról beszél, de valójában soha nem jár edzőterembe, vagy nem étkezik egészségesebben.)

  • Keep your shirt on = Nyugi!

Jelentése: egy köznyelvi kifejezés, amely azt tanácsolja valakinek, hogy maradjon nyugodt, türelmes, vagy ne idegeskedjen. Ez egy módja annak, hogy valakinek azt mondjuk, hogy ne reagálja túl vagy ne izgassa fel magát egy adott helyzetben.

Eredete: ez az idióma valószínűleg az informális nyelvhasználatból származik, arra az elképzelésre utalva, hogy az ing levétele fizikai összetűzésre vagy konfrontációra való felkészülésre utalhat. Ezért, ha valakinek azt mondjuk, hogy „ne vegye le az ingét”, az azt jelentené, hogy lebeszéljük arról, hogy heves vagy agresszív reakcióba bocsátkozzon.

Példa: Hey, keep your shirt on! I was just running a bit late; there’s no need to get so worked up about it. (= Nyugi! Csak egy kicsit elkéstem, nem kell ennyire felhúzni magad emiatt.)

Kép forrása: https://soundcloud.com/markparrmusic/keep-your-shirt-on
  • Yada yada = Bla bla

Jelentése: A „bla-bla-bla” idiómát arra használják, hogy átugorják vagy összefoglalják a beszélgetés érdektelen vagy ismerős részleteit. Gyakran alkalmazzák, amikor valaki egy történetet mesél el vagy információt közöl, és gyorsan át akar haladni azokon a részeken, amelyek ismertek, ismétlődnek, vagy nem lényegesek a beszélgetés szempontjából.

Eredete: Az 1990-es években, különösen a „Seinfeld” című tévésorozatban való használata révén vált népszerűvé. A sorozatban a szereplők arra használták, hogy elhallgassák a történet egyes részeit, kihagyva a feleslegesnek ítélt részleteket.

Példa: I met my friends, we went to the restaurant, yada yada, and then we ended up at the party. The important thing is, we had a great time. (= Találkoztam a barátaimmal, elmentünk az étterembe, bla-bla-bla, aztán a buliban kötöttünk ki. A lényeg, hogy jól éreztük magunkat.)

  • High and dry = Magára hagyott

Jelentése: azt jelenti, hogy nehéz vagy tehetetlen helyzetbe kerül valaki, gyakran segítség vagy támogatás nélkül. Azt sugallja, hogy magára lett hagyva egy ember, aki képtelen továbblépni vagy megoldást találni.

Eredete: Ez az idióma hajózási eredetű, és arra utal, hogy a hajók a szárazföldön rekednek, amikor apály van. Ha egy hajó „magasan és szárazon” marad, akkor a parton ragad a víz támogatása nélkül. Idővel a kifejezést átvették a mindennapi nyelvbe, hogy leírják, ha valaki nehéz vagy kellemetlen helyzetben marad.

Példa: After the company went bankrupt, many employees were left high and dry without jobs or financial support. (= Miután a vállalat csődbe ment, sok alkalmazott állás és anyagi támogatás nélkül maradt.)

  • Close but no cigar = Közel volt, de mégsem sikerült

Jelentése: Azt jelenti, hogy valaki közel került a sikerhez vagy egy cél eléréséhez, de végül alulmaradt. Gyakran használják, hogy elismerjék a közeli sikert, de hangsúlyozzák, hogy ez nem volt elég.

Eredete: A 19. század végén és a 20. század elején az Egyesült Államokban alakult ki, amikor a szivarok a karneválok és a vásári játékok gyakori nyereményei voltak. Ha valaki közel került a győzelemhez, de nem sikerült, vigasztaló tapsot kaphatott, de a tényleges nyeremény egy szivar volt. Ezért a „közel volt, de nem volt szivar” kifejezés a sikertől való elmaradás kifejezésére szolgált.

Példa: Your presentation was good, but you missed a key point in the conclusion, so close but no cigar this time. (= Az előadásod jó volt, de a következtetésben kihagytál egy kulcsfontosságú pontot, így közel voltál hozzá, de ezúttal nem sikerült.)

  • No-brainer = Nem kérdés/kihívás

Jelentése: Olyan döntésre vagy választásra utal, amely rendkívül könnyű vagy nyilvánvaló, és nem igényel sok gondolkodást. Arra utal, hogy a helyes választás annyira egyértelmű, hogy még az intelligencia vagy kritikai gondolkodási képességek nélküli („agy nélküli”) ember is képes lenne a helyes döntést meghozni.

Eredete: Az idióma a 20. század közepén vált népszerűvé, valószínűleg abból az elképzelésből fejlődött ki, hogy bizonyos döntések annyira egyszerűek, hogy nem igényelnek nagy szellemi erőfeszítést.

Példa: Choosing the larger, more affordable apartment with better amenities was a no-brainer for us; there was really no other sensible option. (= A nagyobb, megfizethetőbb és jobb felszereltségű apartman választása számunkra nem volt kérdéses; nem volt más ésszerű lehetőség.)

  • Beating a dead horse = halott ügy

Jelentése: A „döglött lovat ütögetni” kifejezés azt jelenti, hogy időt és energiát pazarolni valamire, ami már megoldódott, vagy amin nem lehet változtatni. Arra utal, hogy hiábavaló tovább foglalkozni vagy megvitatni egy olyan ügyet, amely már eldőlt, vagy amelynek nincs esélye a sikerre.

Eredete: A kifejezés eredete nem tisztázott, de gyakran úgy gondolják, hogy abból a gyakorlatból ered, amikor egy döglött lovat ütlegelnek, hogy még egy kis munkát kicsikarjanak belőle, annak ellenére, hogy a ló már nem él, és nem tud reagálni.

Példa: Continuing to argue about the mistake won’t fix it. It’s like beating a dead horse at this point. Let’s focus on finding a solution for the future instead. (= Ha továbbra is vitatkozunk a hibáról, az nem fogja helyrehozni azt. Ez olyan, mintha egy döglött lovat vernénk ezen a ponton. Koncentráljunk inkább arra, hogy megoldást találjunk a jövőre nézve.)

Kép forrása: https://community.creations.mattel.com/forums/topic/123570-strange-order-placed-on-our-account/page/15/?ct=1708512651

Az angol anyanyelvűek rengeteg idiómát használnak. A mai hét idiómát is gyakran. Az angol beszéd sokkal választékosabb velük. Ha szeretnél szépen és jól beszélni, akkor sok angol idiómát kell ismerned. Ha pedig kedvet kaptál az angol tanulásához, akkor gyere a Speak!-be, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This