Kép forrása: history.com

Szeretettel várunk téged egy kis utazásra a brit történelem izgalmas világában! Ebben a sorozatban minden részben egy-egy emlékezetes eseményt vesszük górcső alá, és annak történetével együtt bemutatunk néhány angol idiómát és az angol nyelv néhány különlegességét, valamint más érdekességeket a kontextustól függően.

Bevezetés

Már a második részhez érkeztünk ebben a sorozatban, ahol a brit történelem izgalmas eseményeit és az angol nyelv különlegességeit fedezzük fel. Az első részben a Boston Tea Party gyökereit és kirobbanásának történetét jártuk körbe. Most pedig következik egy másik lenyűgöző időszak: a rózsák háborúja. A rózsák háborúi során a Lancaster és a York házak összecsaptak a trónt birtokló jogért, és a történelem egyik legikonikusabb konfliktusát hozták létre. Az események során kirajzolódó politikai játszmák, trónkövetelések és árulások összessége rendkívül gazdag történelmi hálót szőtt, amely mélyen formálta meg az eljövendő évszázadok brit politikai és társadalmi rendjét.

A rózsák háborúja számos legendát, tragédiát és hősiességet rejteget. Minden részlettel közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, hogyan befolyásolta ez az időszak Nagy-Britannia sorsát.

A célunk az, hogy ne csak az eseményeket ismerd meg, hanem hogy közelebb hozzuk hozzád a nyelvet is. Tehát, ne maradj le, és csatlakozz hozzánk ezen a felfedező utazáson, ahol minden epizód egy újabb kaput nyit meg a történelem és az angol nyelv csodálatos világába!

Háttér

Az 1455 és 1487 között zajló rózsák háborúja a középkori angol történelem sarkalatos fejezetét jelentik, amelyet a polgári konfliktusok elhúzódó és sokrétű sorozata jellemez. E viharos időszak gyökerei az angol trón feletti uralomért folytatott heves küzdelemre vezethetők vissza, amely a nagyra becsült Plantagenet-házban, Anglia egyik legelőkelőbb királyi dinasztiájában bontakozott ki.

A Lancaster-ház és a York-ház, a Plantagenet család két kiemelkedő ága, kiélezett riválisokként küzdöttek a felsőbbrendűségért. Ez a rivalizálás a szimbólumok átvételével vált emblematikussá: a vörös rózsa a Lancaster-ház jelképévé vált, míg a fehér rózsa a York-házat szimbolizálta. Ezek a szimbolikus jelvények nemcsak a hűség jeleként szolgáltak, hanem a történelmi elbeszélésben a versengő felek ikonikus megjelenítéseivé is váltak.

A „Rózsák háborúja” kifejezés, bár a tényleges konfliktusok idején nem használták egy időben, a 19. században vált ismertté, amikor Sir Walter Scott megalkotta. Ez a kifejezés a vörös és fehér rózsák élénk képi világát foglalta magába, felhívva a figyelmet a Lancaster-ház és a York-ház közötti hűséget és ellenségeskedést meghatározó jellegzetes címerekre.

Mivel Anglia belekeveredett ezekbe a belső konfliktusokba, a rózsák háborúja jelentősen formálta a politikai helyzetet, és végső soron befolyásolta a nemzet fejlődését. A trónért folytatott küzdelem nem pusztán dinasztikus küzdelem volt, hanem politikai szövetségek, személyes ambíciók és változó lojalitások bonyolult hálója, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott az angol történelem folyamán.

Kulcsszereplők

Lancaster-ház: Henrik király és későbbi királynője, Anjou Margit vezetésével. A Lancaster-ház neves alakjai közé tartozott Edmund Beaufort, Somerset hercege és Tudor Henrik (a későbbi VII. Henrik).

York-ház: Richárd, York hercege és fiai, különösen IV. Edward és III. Richárd vezette. A York-ház további prominens tagjai közé tartozott Richard Neville, Warwick grófja, akit „kingmaker”, azaz „királycsinálóként” ismertek.

A konfliktus okai

 • Henrik uralkodását politikai instabilitás, gazdasági kihívások és katonai vereségek jellemezték, ami hozzájárult a gyenge monarchia megítéléséhez.
 • Utódlási problémák: A Yorkisták erősebb örökösödési jogot követeltek a trónra, azzal érvelve, hogy Richárd, York hercege a Plantagenet család magasabb rangú vonalának leszármazottja.
 • Politikai ambíciók: Az ambiciózus nemesek, nevezetesen Warwick grófja, jelentős szerepet játszottak a különböző frakciók támogatásában, saját politikai előnyeik érdekében váltottak oldalt.

Kulcsfontosságú csaták

 • St Albans-i csata (1455): Első St Albans-i csata (1455): Az első jelentős összecsapás a Lancastrians és a Yorkisták között a Yorkisták győzelmével végződött, de nem oldotta meg az alapkérdéseket.
 • Bosworth Field-i csata (1485): A végső csata, amelyben Tudor Henrik legyőzte III. Richárdot, ami a rózsák háborúinak végét és a Tudor-dinasztia kezdetét jelentette.

Érdekes tények

 • A név eredete: A „Rózsák háborúja” kifejezést nem használták a tényleges konfliktus idején. Később találták ki a dinasztikus küzdelmek sorozatának leírására. Lancaster vörös rózsája és York fehér rózsája a két ház szimbólumaként vált népszerűvé.
 • Hatás a heraldikára (= címertan): A rózsák háborúi jelentősen befolyásolták az angliai heraldikai hagyományokat. A Tudor-rózsa, a vörös és a fehér rózsa kombinációja a Lancaster és a York-ház egyesülését szimbolizálta VII. Henrik győzelme után.
 • III. Richárd hírnevére nagy hatással volt a Tudor-propaganda, különösen William Shakespeare művei, aki a „III. Richárd” című darabjában Richárdot gonosz púposnak ábrázolta.
 • A középkori feudalizmus vége: A Rózsák háborúja a középkori feudális rendszer végét jelentették, mivel az erős nemesek meggyengültek, és a Tudorok alatt megerősödött a központosított királyi hatalom.

Címerek

A rózsák háborúja mély hatást gyakoroltak az angol történelemre, és olyan jelentős politikai és társadalmi változásokhoz vezettek, amelyek az elkövetkező évekre alakították a nemzet menetét.

Nézzünk néhány angol idiómát, ami kapcsolható lehet a rózsák háborújához!

 • Stop and smell the roses

Ez az idióma arra ösztönzi az embereket, hogy szánjanak egy pillanatot arra, hogy értékeljék és élvezzék az életet. Használhatod arra, hogy hangsúlyozd a szünetek fontosságát a konfliktusok közepette, hasonlóan ahhoz, ahogy a katonák a háború alatt az egyszerű örömökben találhattak vigaszt.

Pl.: Taking a break from work to stop and smell the roses is a must. (Elengedhetetlen, hogy néha szünetet tartsunk a munkában, és élvezzük az életet.)

 • A bed of roses

Ha egy helyzetet „rózsás ágyként” írunk le, az azt jelenti, hogy az kényelmes és könnyű.

Pl.: Life isn’t always a bed of roses; sometimes, we face challenges and difficulties. (Az élet nem mindig egy rózsaágy; néha kihívásokkal és nehézségekkel találkozunk.)

 • Every rose has its thorn

Ez a kifejezés egy híres dalból származik, és arra utal, hogy még a legszebb dolgoknak is vannak hibái. Ezt a történelmi események, például a rózsák háborújának összetettségére és tökéletlenségére is vonatkoztathatjuk.

Pl.: No one is perfect; every rose has its thorn, and every person has flaws. (Senki sem tökéletes; minden rózsának van tövise, és minden embernek vannak hibái.)

 • Under the rose

Történelmileg a „rózsa alatt” a titoktartás szimbóluma volt. Ezt a kifejezést használhatod arra, hogy utalj rejtett szövetségekre vagy titkos összeesküvésekre a rózsák háborújának politikai színterén belül.

Pl.: They had a secret meeting under the rose to discuss the sensitive issue. (Titkos találkozót tartottak, hogy megvitassák a érzékeny témát.)

 • The rose-colored glasses

A „rózsaszínű szemüveg” viselése azt jelenti, hogy a dolgokat túlzottan optimistán vagy idealista módon látjuk.

Pl.: She tends to see everything through rose-colored glasses, always finding the positive side of things. (Hajlamos mindent a rózsaszín ködön keresztül látni, mindig megtalálja a dolgok pozitív oldalát.)

 • Throw (someone) to the roses

Bár nem egy széles körben ismert idióma, játékosan használhatod ezt a kifejezést, hogy leírj valakit, aki nehéz vagy kihívást jelentő helyzetbe kerül, párhuzamot vonva a rózsák háborújának viharos eseményeivel.

Pl.: After the successful project, they threw him to the roses with praise and appreciation. (A sikeres projekt után dicsérettel és elismeréssel dobták a mélyvízbe.)

 • Casting roses before swine

Ez a kifejezés arra utal, hogy valami értékeset kínálunk fel valakinek, aki nem tudja értékelni az értékét. Képletesen használhatod a rózsák háborúja idején a békére vagy a megbékélésre tett hiábavaló kísérletek ábrázolására.

Pl.: Offering valuable advice to someone who never listens is like casting roses before swine. (Értékes tanácsokat adni valakinek, aki sosem hallgat oda, olyan, mintha kecskére bíznánk a káposztát.)

 • As fresh as a rose

Ha valamit úgy írunk le, hogy „friss, mint a rózsa”, az újszerűségét és életerejét fejezi ki. Ezt összekapcsolhatod az új vezetők vagy szövetségek megjelenésével a rózsák háborúinak jának viharos időszakaiban.

Pl.: Despite the long journey, she arrived looking as fresh as a rose. (Annak ellenére, hogy hosszú úton volt, nagyon frissen érkezett.)

Ezek az idiómák szervesen illeszkednek a rózsák háborúja témájához, mindegyikükkel különféle árnyalatokat adva a történeteknek. Ahogyan a rózsák különböző szirmokat és illatokat hordoznak, úgy hordozzák ezek az idiómák is a nyelv gazdagságát és a történelem sokszínűségét.

Az angolok sok idiómát használnak, a fentieket is. A beszéd sokkal választékosabb velük. Ha szeretnél „angolosan” beszélni, akkor használnod kell az angol idiómákat. Ha szeretnéd ezeket beégetni, akkor gyere a Speak!-be, és első lépésként töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This