„Félek, hogy nem fogok használható dolgokat tanulni”. A Speak! budapesti angol nyelviskola féleleműző fegyverei (2. rész)

„Félek, hogy nem fogok használható dolgokat tanulni.” Sokkal többször halljuk a diákjainktól ezt a mondatot, mint egy jól működő nyelvoktatási rendszerben kellene. A volt, jelenlegi és jövőbeni tanítványaink többsége már valamikor, valahogy „megégette” magát a nyelvtanulással kapcsolatban. Döbbenten hallgatjuk a (rém)történeteket, amiket meséltek nekünk a korábban megélt tapasztalataikról, kudarcaitokról és az ezekből táplálkozó félelmeitekről. Ha ezeket a személyes elbeszéléseket összefűznénk, akkor egy elég komor hangulatú és meglehetősen vastag kötetet állíthatnánk össze, amelyen vezérfonalként húzódna végig a probléma: „nem kaptam használható tudást”. A 24. órában vagyunk és nincs vesztegetni való időnk, mert sokatok utolsó esélyként tekint a Speak! budapesti angol nyelviskolára. Ideje, hogy csatasorba állítsuk a következő féleleműző fegyverünket és újraírjuk a történet végét. Mert a folytatásos horror-sztorinál mi jobban szeretjük azokat a történeteket, amelyek happy end-el végződnek. Olvass tovább, ha attól félsz, hogy használhatatlan tudást kapsz, ha beiratkozol egy nyelvtanfolyamra…

budapesti-angol-nyelviskola-problem

Fontos tisztázni, hogy mit tekintünk használható tudásnak? Mi a magunk részéről azt, hogy a diákunk a tanfolyam során elsajátítja a tudásszintjének megfelelő ismereteket és készségeket, amelyekkel képes megállni a „saját lábán”. Vagyis képessé válik arra, hogy helyt álljon olyan helyzetekben, amikor angolul kell megoldani egy problémát, vagy feladatot.

Nyilvánvaló, hogy egy haladó szinten lévő diák és egy újrakezdő tanítvány számára teljesen mást jelent a „használható tudás”. Míg előbbi számára egy üzleti tárgyalás, vagy angol nyelvű prezentáció megtartása jelenti a használhatóság mértékét, addig az utóbbi esetben a gördülékeny éttermi rendelés, vagy a sikeres hivatali ügyintézés. Azonban mindkét esetben közös, hogy a korábbi ismereteknél „többet” és a valódi élet, valódi helyzeteiben alkalmazható tudást várnak el a diákok. És jól teszik. Mert egy tanfolyam csak akkor lehet sikeres, ha képes kézzelfogható, gyakorlati segítséget és ismereteket átadni a diákjainak. Pont.

A Speak! budapesti angol nyelviskola számára a hasznos/használható tudás átadására való törekvés a regisztrációval kezdődik. Minden reménybeli diákunkat, aki beregisztrál az oldalunkon, megajándékozzuk „Azonnal használható mondatok c. oktatási segédanyagunkkal, amiben konkrét, gyakorlati szituációkban alkalmazható tudást gyűjtöttünk össze számotokra.

A Speak! budapesti angol nyelviskola gyakorlatorientált, a valódi élet valódi helyzeteire felkészítő órákat tart és beszédközpontú módszereivel nem csak „elméletben játssza el” ezeket a szituációkat. A különböző feladatok, a folyamatos beszéd és a sok gyakorlás mind életszerű szavak, kifejezések és helyzetgyakorlatok köré épülnek. A Speak! budapesti angol nyelviskola az élő bizonyíték rá, hogy egy óra egyszerre lehet szórakoztató és hatékony:

„Az órák hangulata felszabadító volt, ami hozzásegített ahhoz, hogy magára az angolra koncentráljak, úgy, hogy igazából a világ legtermészetesebb dolga legyen. Köszönöm Zsanettnek és a csoport tagjainak, hogy lazaságukkal, de komoly elszántságukkal engem is motiváltak. A témákhoz kapcsolódó szavak hasznosságát, gyakorlatban történő alkalmazását nagyon hasznosnak tartom. Számomra a tanfolyam nagyon sok önbizalmat adott, hogy használhassam a nyelvet a valódi életben is. Bárkinek/mindenkinek ajánlom. :)” (Roland)

budapesti-angol-nyelviskola-problem

A diákjaink 98%-a elégedett volt azzal az oktatással, amit kapott. Megkockáztatom, hogy 98%-uknak volt már valamilyen rossz tapasztalata, sérülése, amit korábbról hozott. Félelmek és gátlások, amiket évek, vagy akár évtizedek óta cipelt magában. De az is látszik, hogy ha valaki tisztességesen végigcsinálja a Speak! budapesti angol nyelviskola tanfolyamait, keményen dolgozik, szorgalmasan tanul és rendesen készül óráról-órára, akkor a siker nem marad el.

A siker mércéje pedig nálunk a magabiztos, aktív és használható nyelvtudás, amivel a határ a csillagos ég.

„At the beginning of this course  I didn’t feel comfortable in situations when I had to use English. This was the reason that convinced me to start learning. In day to day work situations, like writing e-mails to internal and external partners  I had many doubts and I always had fear of writing something totally awkward thing because of mistake. This has been completely changed since the beginning of the classes. Now I don’t have to worry about writing an e-mail and be scared what is going to happen to me if google translator gets unavailable for any reason. So, to cut the long story short, thanks for your support and see you next week!” (László)

„A kurzus kezdetén nem éreztem magam kényelmesen azokban a helyzetekben, amikor az angol nyelvet kellett használnom. Ez volt az az ok, ami meggyőzött, hogy kezdjek el tanulni. Mindennapi munkahelyi szituációkban, például amikor külföldi ügyfeleknek írtam e-maileket, kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy vajon nem írok-e valami nagyon fura dolgot egy észre nem vett hiba miatt. Ez teljesen megváltozott, mióta elkezdtem az órákra járni. Most már nem kell aggódnom, ha e-mailt írok, és nem kell teljesen bepánikolnom, ha valamiért nem tudom használni a google translator-t. Szóval röviden összefoglalva, köszönöm a segítséget és találkozunk jövő héten.” (László)

Share This