Kép forrása: canva – canva.com

Az angol nyelv összetett és sokszínű, számos olyan szóval, amelyek hasonlónak tűnnek vagy hangzanak, de eltérő jelentéssel rendelkeznek. Még az anyanyelvi szintű beszélők számára is könnyű összezavarodni néhány esetben. A gyakran összetévesztett szavak közötti különbségek ismerete azonban elengedhetetlen a tiszta kommunikációhoz és a kínos hibák elkerüléséhez. Ebben a bejegyzésben további, gyakran összetévesztett szavakat vizsgáltunk meg, és tippeket adunk a helyes használatukhoz. Ha még nem olvastad az első részt, mindenképpen nézd meg azt is AZ ALÁBBI LINKEN!

Lose, Loose

A „loose” és a „lose” két gyakran összetévesztett szó az angol nyelvben. A „lose” (=elhagyni, elveszíteni) egy ige, amely azt jelenti, hogy valamit nem sikerül megtartani.

Például:

„I don’t want to lose my keys again.”=Nem akarom még egyszer elveszíteni a kulcsaimat.

„If you don’t study, you will lose marks on the test.”=Ha nem tanulsz, veszíteni fogsz jegyeket a vizsgán.

A „loose”(=laza) viszont egy melléknév, amely azt jelenti, hogy valami bő, laza.

Például: „The rope was too loose to hold the weight.”=A kötél túl laza volt ahhoz, hogy megtartsa a súlyt.

„These pants are loose on me after losing weight.”=Ez a nadrág a fogyás után laza rajtam.

A különbség a két szó között az, hogy a „lose” egy ige, míg a „loose” egy melléknév. Fontos óvatosnak lenni, amikor ezeket a szavakat írásban és beszédben használjuk, mivel ha az egyiket összetévesztjük a másikkal, az teljesen megváltoztathatja a mondat jelentését.

Tipp: Hogy elkerüld ezt a hibát, ne felejtsd el átgondolni, hogy a szó mit módosít a mondatban.

Példa: „I’m worried that my pants will become loose if I lose any more weight.” = Aggódom, hogy a nadrágom kilazul, ha tovább fogyok”.

Compliment, Complement

A „compliment”(=bók, dícséret/bókolás, dícsérés) egy főnév vagy ige, amely azt jelenti, hogy dicséretet vagy csodálatot fejezünk ki valaki vagy valami iránt.

Például:

„She received a compliment on her new hairstyle.”=Az új frizurája miatt kapott bókot.

„I complimented him on his cooking skills.”=Megdicsértem őt a főzőtudományáért.

A „Complement” (=kiegészít, kiegészítés) viszont főnévként vagy igeként is használható, és azt jelenti, hogy valami valamit kiegészít.

Például:

„The red dress complements her blue eyes.”=A piros ruha kiegészíti a kék szemét.

„The side dish was a perfect complement to the main course.”=A köret tökéletes kiegészítetése volt a főételnek.

A fő különbség a két szó között az, hogy a „compliment” valami vagy valaki iránti csodálat vagy dicséret kifejezésére utal, míg a „complement” olyan dologra utal, amely kiegészít vagy feljavít/fokoz valami mást.

Tipp: Hasznos tipp az, ha a „compliment” szóhoz társítjuk a „complimentary” (díjmentes/hízelgő) szót, ami azt jelenti, hogy valami ingyenes vagy udvariasságból adják. Ha valaki bókot kap, az olyan, mintha ingyen kapna valamit, például dicséretet vagy csodálatot. Ha szem előtt tartod ezeket a tippeket, és gyakorlod a szavak helyes használatát, elkerülheted azok eltévesztését.

Principal, Principle

A „principal” (=igazgató) egy főnév, amely utalhat egy iskola vezetőjére, egy kölcsönvett vagy befektetett pénzösszegre, vagy egy csoport legfontosabb (fő) személyére vagy tárgyára.

Például: „The principal of the school gave a speech at graduation.”=Az iskola igazgatója beszédet mondott a ballagáson.

„The bank charged interest on the principal of the loan.”=A bank kamatot számított fel a kölcsön tőkeösszegére.

„The principal reason for our success was teamwork.”=A sikerünk fő oka a csapatmunka volt.

A „principle” (=elv) viszont olyan főnév, amely egy alapvető igazságra, törvényre vagy meggyőződésre utal.

Például:

„She refused to compromise her principles.”=Nem volt hajlandó kompromisszumot kötni az elveivel.

„We need to uphold the principles of justice and equality.”=Fenn kell tartanunk az igazságosság és az egyenlőség elveit.

„The principle of supply and demand determines market prices.”=A kereslet és kínálat elve határozza meg a piaci árakat.

A két szó közötti fő különbség az, hogy a „principal” egy személyre, egy pénzösszegre vagy egy csoport legfontosabb személyére vagy tárgyára utal, míg az „principle” egy alapvető igazságra vagy meggyőződésre.

Stationary, Stationery

A „stationary” egy melléknév, amely azt jelenti, hogy mozdulatlan, álló, vagy helyhez kötött.

Például:

„The car was stationary at the red light.”=Az autó a piros lámpánál állt.

„The statue has been stationary in the park for decades.”=A szobor évtizedek óta mozdulatlanul áll a parkban.

A „stationery” (=írószer) viszont olyan főnév, amely az íráshoz vagy gépeléshez használt anyagokra utal, például papírra, borítékokra, tollakra és ceruzákra.

Például:

„I need to buy some stationery for my new office.”=Az új irodámba írószereket kell vennem.

„The letter was written on personalized stationery.”=A levelet személyre szabott levélpapírra írtam.

Íme egy példa a két szó közötti különbségre egy közös mondatban:

„The office manager ordered new stationery for the staff, hoping that the fresh supplies would inspire them to remain stationary at their desks and finish their work on time.” =Az irodavezető új írószereket rendelt a személyzet számára, remélve, hogy a friss kellékek arra ösztönzik majd őket, hogy helyben maradjanak az asztaluknál, és időben befejezzék a munkájukat.

Allude, Elude

Az „allude” (=utalni) ige azt jelenti, hogy közvetett módon utalni valamire.

Például:

„She alluded to the fact that she knew more than she was letting on.”=A nő utalt arra, hogy többet tudott, mint amennyit elárult.

„The movie title is a clever allusion to a famous poem.”=A film címe ügyes utalás egy híres versre.

Az „elude” (=elszökni) viszont olyan ige, amely azt jelenti, hogy elmenekülni vagy elkerülni valamit, kitérni valami alól, különösen okosság vagy ügyesség alkalmazásával.

Például:

„The suspect managed to elude the police for months.”=A gyanúsítottnak hónapokig sikerült elmenekülnie a rendőrség elől.

„The answer to the puzzle continues to elude me.”=A rejtvény megfejtése továbbra is elkerüli a figyelmemet.

Mutatunk egy példát, amiben mindkét szó benne van, a könnyebb megértés érdekében:

„The speaker alluded to the difficult economic situation, but the solution to the problem still eluded the audience.”=Az előadó utalt a nehéz gazdasági helyzetre, de a probléma megoldása még mindig elkerülte a közönséget.

Capital, Capitol

A „capital” több dologra is utalhat, például egy ország fővárosát, valamint a beruházási vagy üzleti célokra rendelkezésre álló forrásokat vagy pénzeszközöket.

Például: „The capital of the United States is Washington, D.C.”=Az Egyesült Államok fővárosa Washington, D.C.

„The company raised enough capital to expand their operations.”=A vállalat elegendő tőkét gyűjtött be a működésének bővítéséhez.

A „capitol” viszont kifejezetten olyan épületre utal, amely egy törvényhozó testületnek ad otthont, például a washingtoni U.S. Capitol Buildingre.

Például:

„The protesters gathered outside the state capitol to demand changes to the law.” =A tüntetők az állami Capitolium előtt gyűltek össze, hogy törvénymódosításokat követeljenek.

„The tour guide pointed out the impressive architecture of the capitol building.”=Az idegenvezető rámutatott a Capitolium épületének lenyűgöző építészetére.

A két szó közötti fő különbség az, hogy a „capital” szónak szélesebb a jelentésköre, és utalhat pénzügyi vagy kormányzati ügyekre, míg a „capitol” kifejezetten a törvényhozás épületére utal.

Desert, Dessert

A „desert” (=sivatag) utalhat száraz, kevés csapadékot kapó területre, vagy jelentheti azt, hogy elhagyunk valakit vagy valamit.

Például:

„The Sahara is the world’s largest hot desert.”=A Szahara a világ legnagyobb forró sivataga.

„She felt deserted by her friends when they all left for college.”=Úgy érezte, hogy a barátai elhagyták, amikor mindannyian elmentek a főiskolára.

A „dessert” olyan édes ételre utal, amelyet általában egy étkezés végén szolgálnak fel.

Például:

„The restaurant’s chocolate cake is the best dessert on the menu.”=Az étterem csokoládétortája a legjobb desszert az étlapon.

„I can’t wait to try the homemade ice cream for dessert tonight.”=Alig várom, hogy kipróbáljam a házi készítésű fagylaltot ma este desszertnek.

Íme egy példa a két szóval egy mondaton belül: „After finishing their meal in the middle of the desert, the group eagerly awaited the arrival of their delicious dessert, a sweet fruit salad that would provide a refreshing end to their adventure.”=Miután befejezték az étkezést a sivatag közepén, a csoport türelmetlenül várta, hogy megérkezzen a finom desszert, egy édes gyümölcssaláta, amely frissítő befejezése lesz a kalandjuknak.

Emigrate, Immigrate

Az „emigrate” (=kivándorolni) és az „immigrate” (=bevándorolni) szavakat gyakran összetévesztik egymással, mivel írásmódjuk és jelentésük hasonló. Azonban eltérő jelentésük van, és a mozgás különböző irányaira utalnak.

Az „emigrate” a saját ország elhagyására utal, egy másik országban való végleges letelepedést. Egy helyről való távozást ír le, és a hangsúly a távozó személyen van.

Például:

„She decided to emigrate from Italy to start a new life in Australia.”=Úgy döntött, hogy kivándorol Olaszországból, hogy Ausztráliában kezdjen új életet.

„His parents emigrated from China to the United States when he was young.”=A szülei Kínából vándoroltak ki az Egyesült Államokba, amikor fiatal volt.

Az „immigrate” arra a cselekedetre utal, amikor valaki egy új országba érkezik, hogy ott tartósan éljen. Egy helyre való beutazást fejez ki, és a középpontban az érkező személy áll.

Például: „The family decided to immigrate to Canada to take advantage of new opportunities.”=A család úgy döntött, hogy Kanadába vándorol, hogy kihasználja az új lehetőségeket.

„Many people are immigrating to the United Kingdom to start a new life.”=Sokan bevándorolnak az Egyesült Királyságba, hogy új életet kezdjenek.

Tipp: az „emigrate” arra utal, hogy valaki elhagyja a származási országát, hogy egy új országba költözzön, míg az „immigrate” arra utal, hogy valaki azért érkezik egy új országba, hogy ott véglegesen letelepedjen.

Ez csak néhány újabb példa az angol nyelvben gyakran összetévesztett szavakra. Ha figyelsz ezeknek a szavaknak a szövegkörnyezetére és jelentésére, elkerülheted, hogy olyan hibákat kövess el, amelyek kihatnak a kommunikációd helyességére. Oszd meg ezt másokkal is, hogy ők is helyesen tudják használni a példaként felhozott szavakat! Ha pedig szeretnél jobban, választékosabban és bátrabban beszélni angolul, akkor első lépésként töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket, hogy segíteni tudjunk.

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This