Nagyon sok diákom van, aki pénzügyi területen dolgozik, ezért rendszeresen utána szoktam nézni a témába vágó kifejezéseknek (#személyreszabottangol).

Most ebből a gyűjteményből hoztam neked 15+1 kifejezést (példamondatokkal együtt), hogy te is magabiztosan használd a szakzsargont, ha könyvelőként, bérszámfejtőként, pénzügyesként keresed a kenyered.

Vágjunk is bele.

1) Assets – vagyon

Meghatározás: minden, ami egy cég tulajdonát képezi. Ebbe beletartozik a készpénz, bevételek, tulajdonok, és javak.

Példa: The assets of the new start-up came up to about 1 million dollars.

Az új kezdő vállalkozás összvagyona 1 millió dollár volt.

2) Liabilities – pénzbeli kötelezettségek

Meghatározás: minden, amivel a cég másoknak tartozik, pl. kölcsönök, bérleti díjak és jelzálogok.

Példa: All the liabilities left the company without any profit.

Az összes pénzbeli kötelezettség profit nélkül hagyta a céget.

3) Balance Sheet – mérleg

Meghatározás: egy olyan dokumentum, ami feljegyzi egy adott cég vagyonát, és pénzbeli kötelezettségeit egy adott idősávon belül. Azért fontos a dokumentum, mert egy befektető is első körben arra lesz kíváncsi, hogy az adott cégben a mérleg hogy áll, érdemes-e befektetni.

Példa: The investor, who was interested in buying a share of the company, asked to see the balance sheet.

A befektető, akit érdekelt egy részesedés vásárlása a cégben, azt kérte, hogy megnézhesse a mérleget.

4) Debit – tartozás

Meghatározás: egy bejegyzés, ami megmutatja a cég kiadásait. Általában a baloldalon jegyzik fel.

Példa: The debit exceeded the income of the company, so it went bankrupt.

A tartozás felülmúlta a cég bevételét, így az csődbe ment.

5) Credit – hitel/jóváírás

Meghatározás: egy bejegyzés, ami megmutatja, hogy mennyi pénzt kap a cég. Általában a jobb oldalon jegyzik fel.

Példa: In old times you could buy things on credit in the shops.

A régi időkben tudtál hitelre venni dolgokat a boltokban.

6) Net – nettó

Meghatározás: az a pénz mennyiség, ami marad miután az adót befizették

Példa: My net income is always barely enough to get by.

A nettó bevételem mindig csak épphogy elég, hogy megéljek.

7) Gross – bruttó

Meghatározás: az a pénz mennyiség, ami az adó befizetése előtt van

Példa: Before you take a job, make sure you check both the gross and the net income. You might be taken for a fool.

Mielőtt elvállalsz egy munkát, bizonyosodj meg arról, hogy mind a bruttó, mind a nettó bevételt megnézed. Lehet, hogy hülyének néznek majd.

8) Profit – haszon

Meghatározás: az a pénz, ami megmarad egy üzletben, miután minden költséget levontak

Példa: The profit of my new company wasn’t too much last year, so I re-invested it in the development.

Az új cégemben nem volt túl sok a haszon tavaly, szóval újra befektettem a fejlesztésekbe.

9) Revenue  árbevétel

Meghatározás: Az összes pénz, amit egy cég kap azon szolgáltatások, vagy termékek után, amelyeket elad. Az árbevétel magasabb, mint a haszon, mert ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a haszon mértékét, először meg kell nézni, hogy mi az ára az üzletelésnek.

Példa: Based on the revenues of this year so far, I think there will be a nice profit at the end of the year.

Az eddigi árbevétel alapján, úgy gondolom, hogy egy szép kis haszon lesz az év végén.

10) Capital – tőke

Meghatározás: készpénz és források, de ugyanide tartoznak a szerkezetek és a tárgyi eszközök, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még több pénzt keressünk, pl. számítógépek, céges autók, stb.

Példa: The company has to invest more into capital, in order to get out of the red.

A cégnek többet kell befektetnie a tőkébe ahhoz, hogy kijöjjön a válságból.

11) Cash Flow – pénzáramlás

Meghatározás: minden kiadás és bevétel, a pénz mozgása egy cégbe/cégből

Példa: Sometimes the cash flow in a big company is hard to monitor.

Néha nehéz a pénzáramlást figyelemmel kísérni egy nagy cégben.

12) Payroll – bérlista

Meghatározás: egy lista, amely tartalmazza a cég munkatársainak neveit, és a fizetéseiket. Ez a kifejezés használatos akkor is, ha arról a pénzösszegről van szó, amit a cég a munkatársaknak fizet ki.

Példa: Everybody has to sign the payroll after they have received their salaries.

Mindenkinek alá kell írnia a bérlistát miután megkapták a fizetéseiket.

13) Accounting Period – könyvelési időszak

Meghatározás: az az időszak, amely alatt a pénzügyi kivonatok készülnek, általában egy év.

Példa: The end of the accounting period is always stressful for accountants.

A könyvelési időszak mindig stresszes az könyvelők számára.

14) Share – részesedés

Meghatározás: a tulajdonjog egy egysége a cégen belül. Annak az embernek, aki tulajdonjogot birtokol, joga van az osztalékhoz (általában pénz), de felelősséggel is tartozik, ha veszteséges a cég.

Példa: I would like to buy a share of this amazing company. What do I need to do?

Szeretnék venni részesedést ebből a nagyszerű cégből. Mit kell tennem?

15) Auditor – auditor/könyvvizsgáló

Meghatározás: egy olyan személy, akinek az a feladata, hogy kiértékelje a könyvelési feljegyzéseket, ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól lettek kitöltve és a céget jól vezetik.

Példa: An auditor came to check the books of the company. The boss is furious!

Egy könyvvizsgáló jött, hogy megnézze a cég könyvelését. A főnök dühöng!

+1 Bookkeeper – pénzügyi asszisztens

Meghatározás: egy olyan személy, akinek az a feladata, hogy feljegyezzen mindennapos kiadásokat, kiállítson számlákat és kitöltsön bérlistákat; nem feltétlenül van könyvelői képesítésük.

Példa: The bookkeeper cooked the books so the whole company is in big trouble.

A könyvvezető meghamisította az iratokat, így az egész cég nagy bajban van.

Ha pedig nemcsak a szakmai angolodra, hanem a nyelvtudásod egészére ráférne egy kis erősítés, akkor próbáld ki tankönyvmentes és beszédcentrikus módszerű tanfolyamainkat, amelyekkel betonbiztos lesz a kommunikációd. Első lépésben jelentkezz be ingyenes szintfelmérőnkre, hogy közösen meg tudjuk nézni, honnan kell elindulnod a tanulásban (+azonnali ajándék vár rád a regisztráció után):

button

 

Rusz Tímea, tanár
Speak! Nyelviskola

Share This