Kép forrása: canva – canva.com

Az amerikai álom az a hit, hogy bárki, függetlenül attól, hogy hol született, vagy milyen osztályba született, elérheti a siker saját verzióját egy olyan társadalomban, amelyben a felfelé irányuló mobilitás mindenki számára lehetséges. Az amerikai álomról úgy vélik, hogy áldozatvállalással, kockázatvállalással és kemény munkával érhető el, nem pedig a véletlen folytán.

Kulcsfontosságú tények

  • Az „amerikai álom” kifejezést egy 1931-ben megjelent, Amerika eposza című bestsellerben találták fel.
  • James Truslow Adams úgy írta le, mint „egy olyan ország álma, ahol az élet jobb, gazdagabb és teljesebb mindenki számára, ahol mindenki számára a képességeinek vagy teljesítményének megfelelő lehetőségek nyílnak”.
  • Az amerikai álmot számos olyan tényező segítette, amely az Egyesült Államoknak versenyelőnyt biztosított más országokkal szemben.
  • Az amerikai álom eléréséhez vezető útnak gyakran a lakástulajdont és az oktatást tekintik.
  • Bár az amerikai álom definíciója változott, és különböző generációk számára mást jelent, kétségtelenül az amerikai szellemiség része, és valószínűleg mindig is az lesz.

Az amerikai álom értelmezése

A kifejezést James Truslow Adams író és történész alkotta meg 1931-ben megjelent, Amerika eposza című bestsellerében. Úgy írta le, mint „egy olyan országról szóló álmot, ahol az élet jobb, gazdagabb és teljesebb mindenki számára, és ahol mindenki számára a képességeinek vagy teljesítményének megfelelő lehetőségek nyílnak”.

Adams így folytatta: „Ezt az álmot az európai felsőbb osztályok számára nehéz megfelelően értelmezni, és mi magunk is túl sokan belefáradtunk és bizalmatlanok lettünk vele szemben. Ez nem csupán az autókról és a magas bérekről szóló álom, hanem egy olyan társadalmi rendről szóló álom, amelyben minden férfi és nő képes lesz arra, hogy elérje azt a teljes szintet, amelyre eredendően képes, és mások elismerjék őt olyannak, amilyen, függetlenül a születés vagy a pozíció véletlenszerű körülményeitől. „

Az amerikai álom eszméjének sokkal mélyebb gyökerei vannak. Alapelvei megtalálhatók a Függetlenségi Nyilatkozatban, amely kimondja:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.” = „Magától értetődőnek tartjuk ezeket az igazságokat, miszerint minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy Teremtője bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, és hogy ezek között szerepel az élet, a szabadság és a boldogságra való törekvés. „

Egy ilyen elveken alapuló társadalomban az egyén a lehető legteljesebben élheti az életet, ahogyan azt meghatározza. Amerika is főként bevándorlók nemzeteként nőtt fel, akik olyan nemzetet hoztak létre, ahol az amerikaivá váláshoz – és ennek az állampolgárságnak a gyermekeinkre való átörökítéséhez – nem volt szükség arra, hogy egy amerikaiak legyünk.

Az amerikai álom előnyei és hátrányai

Előnyök

Az amerikai álom megvalósításához politikai és gazdasági szabadságra, valamint a jogállamiságra és a magántulajdonhoz való jogra van szükség. Ezek nélkül az egyének nem hozhatják meg azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik számukra a siker elérését, és nem bízhatnak abban sem, hogy eredményeiket nem veszik el tőlük önkényes erőszakkal.

Az amerikai álom szabadságot és egyenlőséget ígér. Szabadságot kínál az életet befolyásoló kis és nagy döntések meghozatalára, a nagyobb és jobb dolgok iránti törekvés szabadságát és azok elérésének lehetőségét, a vagyon felhalmozásának szabadságát, a méltóságteljes élet lehetőségét, és a szabadságot, hogy az ember saját értékei szerint éljen – még akkor is, ha ezek az értékek nem széles körben elterjedtek vagy elfogadottak.

A polgárháború utáni Horatio Alger író könyvei, amelyekben az elszegényedett, de keményen dolgozó tinédzser fiúk bátorság, elszántság és szerencse révén jutnak el a sikerhez, az álom megvalósításának megtestesítőivé váltak.

Hátrányok

Az „álom” elnevezés azt is magában hordozza, hogy ezek az eszmék nem feltétlenül azok, amelyek sok tényleges amerikai és az amerikaivá válni vágyó ember életében megvalósultak. Az a kritika, hogy a valóság elmarad az amerikai álomtól, legalább olyan régi, mint maga az eszme. A telepesek elterjedése az amerikai őslakosok földjén, a rabszolgaság, a szavazati jog (eredetileg) fehér férfi földbirtokosokra való korlátozása, valamint egyéb igazságtalanságok és kihívások hosszú listája aláásta az álom megvalósulását sokak számára, akik az Egyesült Államokban élnek.

Mivel a jövedelmi egyenlőtlenségek az 1970-es évek óta jelentősen nőttek, az amerikai álom egyre kevésbé tűnik elérhetőnek azok számára, akik már nem jómódúak vagy nem gazdagságba születtek. Az amerikai népszámlálás családi jövedelmi adatai szerint a családi reáljövedelem sokkal nagyobb mértékben kezdett növekedni a legfelső jövedelmi csoportban, mint az amerikai társadalom más szegmenseiben.

Ezek a realitások azonban nem csökkentik az amerikai álom, mint eszménykép és mint minden nemzet számára iránymutató példa erejét.

Összefoglalva

Előnyök

  • Az amerikai álom szabadságot és egyenlőséget ígér.
  • Az amerikai álom eszményei motiválóak, beleértve a szabadságot, hogy az ember maga dönthet a saját életéről.

Hátrányok

  • Az amerikai álom valósága gyakran elmarad magától az eszmétől.
  • A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésével az amerikai álom egyre kevésbé tűnik elérhetőnek.

Az írásból kiderült, hogy az amerikai álom nagyon motiváló. Az amerikai álmot és irodalmát nagyon nehéz lefordítani, az tudja igazából érteni, aki jól beszél angolul. Mi, a Speak! Nyelviskola abban tudunk segíteni, hogy stressz nélkül, vidáman és hatékonyan megtanítunk angolul. Ha szeretnél velünk tartani, akkor első lépésként töltsd ki online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This