Kép forrása: cookie_studio – www.freepik.com

A mérnök szakma, amely inkább hivatás, hatalmas felelősséggel jár, így a releváns tudás elengedhetetlen hozzá. Emellett azonban, ha sikeres szeretnél lenni, számos egyéb kompetenciával kell rendelkezned. Az egyik ilyen az angol nyelv magabiztos ismerete. Mutatjuk a többit is!

A mérnöki pályához szükséges szakértelem magába foglalja ismereteinket, tudásunkat, kvalitásainkat, személyes értékeinket, attitűdünket és motivációnkat, tehát kemény és lágy készségeinket egyaránt. Ez egy komplex fogalom, amelynek összetevőit külön-külön értékelik a munkaerőpiacon. Az alábbiakban sorra vesszük azokat az összetevőket, amelyek sikeres mérnököt eredményeznek, előtte azonban tegyük tisztába a hard és a soft skill fogalmát.

„Jó mérnök csak az lehet, akinek lelki és szellemi képességei a következő arány szerint oszlanak meg: 50 százalék erkölcsi erő, 25 százalék általános műveltség és csak 25 százalék szakmai tudás“ – olvashatjuk Pattantyús Ábrahám Géza: Gépek üzemtana című egyetemi tankönyvében. Mire utalhat az erkölcsi erő? Önismeretünkre, interperszonális képességeinkre, amely szakszóval nem más, mint a soft skills.

Hard skill, soft skill – mi a különbség?

Fontos különbséget tenni a mérhető, igazolható készségek (hard skills) és az interperszonális tulajdonságok (soft skills) között. A hard skills kategóriába tartozik a szakirányú végzettség, a technikai kompetenciák, a nyelvtudás, valamint a szakmai tapasztalat. Ezek azok, amelyekre egy állásinterjún mindenképp rákérdeznek, de egy hozzáértő interjúztató a soft skillekre is biztosan kitér. Egyes kutatások alapján lágy készségeink 85 százalékban meghatározzák a munka kimenetelét, így ezek fejlesztése elengedhetetlen, ha sikeres szeretnél lenni a szakmádban.

A soft skillek kategóriájába sorolható a fejlett empátia, a megszerzett tudás továbbadásának képessége, a csapatjátékos hozzáállás, a gördülékeny, egyben nyílt kommunikáció, a felelősségvállalás, a problémamegoldási képesség, a motiváció, a kreativitás, az analitikus gondolkodásmód és a szervezeti tudatosság.

Általában túlértékeljük lágy készségeinket, azonban egy ügyes interjúztató hamar rájön valódi jellemzőinkre. A lágy készségek alapja az önismeret, amely fejleszthető, így ne ijedj meg, ha a felsoroltak közül akad olyan, amiben saját bevallásod szerint nem jeleskedsz.

Vegyük sorra először a sikeres mérnököt jellemző hard skilleket!

Szakmai hozzáértés

Ez az, amit talán nem kell részleteznünk: ha valaki mérnöki pályára lépett, akkor tisztában van azzal, mennyire fontos, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezzen, amelyeket a gyakorlatba is át tud ültetni. Természetesen nem elvárás, hogy minden területen 100 százalékban profi legyél, de fontos, hogy benned legyen a fejlődni akarás, folyamatosan bővítsd tudásod.

Megfelelően prezentált munkatapasztalat

Akár gyakornoki rutinnal rendelkezel, akár több éve tevékenykedsz a mérnöki pályán, nem mindegy, hogy hogyan prezentálod munkatapasztalataidat. Gyakori hiba, hogy feladatfókuszú önéletrajzot állítunk össze, azaz felsoroljuk, hogy milyen feladatokat végeztünk az adott pozícióban. Ehelyett célszerűbb az elért eredményeket kiemelni, azaz felvázolni, hogy milyen projektekben vettél részt, mi volt benne a szereped és milyen eredménnyel zárult.

Ne feledkezz meg programozási tapasztalataid és hardverismereteid bemutatásáról sem, emellett a kommunikációs protokollokhoz (LIN, CAN, MOST) kapcsolódó tudásod szintén sokat számít majd a mérnöki pályázatok során.

Nyelvtudás

Mérnöki pozíciók esetében alapvető elvárás a minimum középfokú, tárgyalóképes vagy kommunikációs szintű angolnyelv-tudás. Gyakran már az álláshirdetés szövegét is angolul fogalmazzák meg a munkaadók, hogy ezzel kiszűrjék azokat a jelentkezőket, akiknek angolnyelv-tudása nem megfelelő. Az állásinterjúk – ha nem is a teljes beszélgetés –rendszerint angolul zajlanak, de a nyelvtudás tesztelése mindenképp része a felvételi folyamatnak.

De miért ilyen fontos az angolnyelv-tudás a mérnökök körében?

Egyrészt azért, mert rengeteg olyan szakmai kifejezés akad, amelyet angol nyelven használnak a szakemberek. Ezek jelentésével pedig minden mérnöknek tisztában kell lennie. Másrészt a nagy, nemzetközi vállalatok esetében sokszor egy terjedelmesebb projekten több mérnöki csapat is dolgozik, gyakran más-más országban, különböző földrészen, a csapatok közötti kommunikáció nyelve pedig az angol.

Fontos, hogy idegen nyelvű kollégáidnak pontosan, szakszerűen add át az információt, hiszen a projekt sikeres kimenetele múlhat a félreértések elkerülésén. Ez fordítva is igaz: ha nem sajátítottad el kellőképpen az angol nyelvet, akkor nem biztos, hogy megérted, amit munkatársaid mondanak. Ha nyelvi segítséget kérsz, az lassítja a munkát, nem mellesleg pedig kellemetlen is, hiszen ha valaki mérnöki diplomát szerzett, az angol nyelv megtanulása sem jelenthet számára akadályt.

A Speak! Nyelviskolánál a szóbeli kommunikációra helyezzük a hangsúlyt: hiszünk abban, hogy beszéd közben lehet a legrövidebb idő alatt megtanulni az angol nyelvet. Angol tanfolyamunk lényege, hogy könyvek nélkül, a gyakorlatban sajátíthatod el a tudást, hiszen a munkád során erre lesz szükséged: érthetően és pontosan kommunikálni kollégáiddal. Ha szívesen kipróbálnád a módszerünket, akkor csak kattints ide.

Most pedig jöjjenek azok a soft skillek, amelyek nélkülözhetetlenek egy sikeres mérnök esetében!

Empátia, segítőkészség, a tudás továbbadásának képessége

Fontos, hogy a munkád során nyitott legyél arra, hogy akár a kevesebb tudással rendelkező, kezdő pozícióban lévő kollégáidat, akár a hozzád hasonló pozícióban tevékenykedőket segítsd szakmailag. Minden bizonnyal te is kaptál segítséget pályád kezdetén, emlékezz vissza milyen fontos volt, hogy nem hagytak egyedül – te is legyél ott annak, akinek szüksége van támogatásra! A nagyobb cégek gyakran kineveznek mentorokat is egy új munkatárs mellé, légy nyitott ennek a feladatnak az elvállalására. Lényeges, hogy empatikusan és kedvesen végezd segítő feladataidat, hiszen egy ingerült, feszült mentorra senki sem támaszkodik szívesen. A szervezet tudásának fejlesztése pedig közös érdek.

Csapatjátékos hozzáállás

Mivel a legtöbb projekten csapat, sőt sokszor csapatok dolgoznak, az együttműködési készség elengedhetetlen a mérnöki munka során. Különösen igaz ez akkor, ha az adott feladat innovációt, új megközelítést igényel. A csoport akkor működik jól, ha annak tagjai hatékonyan tudnak dolgozni a közös célok figyelembevételével, nincs a csapaton belül elnyomás és a tagok kölcsönösen erősítik egymás tudását.

Gördülékeny, nyílt kommunikáció

A prezentációs készség kiemelten fontos a mérnöki pozíciók esetén. Előfordul, hogy már az állásinterjúk első körében magyar, vagy gyakran angol nyelven prezentálniuk kell a jelentkezőknek, sőt sokszor szituációs feladatokat kell megoldaniuk idegen nyelven. Az angol nyelvtudás, mint hard skill, a kommunikációs készség, mint soft skill egyaránt rendkívül fontos. Az információ átadásának módja nem mellékes, a tisztelettudó, támogató kommunikáció, akár feletteseinkkel, akár munkatársainkkal nélkülözhetetlen.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy sokszor nem a nyelvismeret hiánya okozza a problémát, hiszen írásban kiválóan kommunikál az egyén. Viszont amikor szóban kell megszólalnia, például egy online meeting keretein belül, vagy bemutatót kell tartania, akkor lefagy, döcögőssé válik a kommunikáció és hibát hibára halmoz. Máshogy működik az agyunk, amikor írásban alkotunk szöveget, mint amikor szóban kommunikálunk, pláne, ha idegen nyelvről van szó! Ha írásban kiváló angolos vagy, de a szóbeli kommunikációd akadozik, akkor az online angol tanfolyam neked lett kitalálva, hiszen beszédközpontú oktatásunk segítségével leküzdheted a szóbeli nyelvi akadályokat!

Problémamegoldási képesség

Fontos, hogy érzékeny legyél a problémákra, és tegyél azért, hogy megoldd őket. Ne riadj vissza a kihívásoktól, fejlődési lehetőségként tekints rájuk és motiváljon az újdonság. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden nehézséggel egyedül kell szembeszállnod – ezt senki nem várja tőled. Ha felismered a helyzetet és a megfelelő személytől segítséget kérsz annak megoldására, akkor már sokat tettél a probléma elhárítása érdekében.

Motiváció

Akkor lehetsz sikeres valamiben, ha szereted, amit csinálsz. Ez igaz a mérnöki szakmára is. Ahhoz, hogy valóban kimagasló eredményeket érj el, nélkülözhetetlen, hogy szívvel-lélekkel végezd a munkádat, azaz a belső motiváció és ne a külső jutalom vezéreljen. A szenvedély ebben a szakmában hatalmas plusz pontot jelent, hiszen ha jól érzed magad a pozíciódban, és valóban érdekel, amit csinálsz, akkor képes leszel erőfeszítéseket tenni a siker érdekében.

Analitikus gondolkodásmód

Az analitikus gondolkodásmód arra utal, hogy tudsz értelmezni és elemezni egy helyzetet, majd racionális alapokon nyugvó fontossági sorrendet felállítani, ok-okozati összefüggéseket keresni. Talán megfoghatatlannak tűnik a fogalom, de összességében annyit tesz, hogy nagyobb volumenű feladatokat apróbb részletekre bontunk.

Kreativitás

A kreativitás nélkülözhetetlen az innováció érdekében. A perspektívaváltás, a több oldalról való megközelítés új, izgalmas lehetőségeket kínál a megoldhatatlannak tűnő helyzetekre is. Mérnökként alapvető, hogy rendelkezz azzal a tudással, hogy ha elakadsz egy feladat során, akkor képes legyél egy másik szemszögből közelíteni, hiszen gyakran ez jelenti a megoldást a problémára.

Szervezeti tudatosság

A szervezeti tudatosság nem más, mint a hatalmi viszonyok megértése és elfogadása a szervezeten belül. Lényeges, hogy a szervezeti változásokat rugalmasan fogadd, hiszen a nagyobb vállalatoknál gyakran módosulnak a szervezeti és munkafolyamatok. Ide tartozik annak képessége is, hogy észrevedd, ha a szervezeti struktúrában valami már nem működik hatékonyan, és tegyél ennek megoldására irányuló lépéseket.

Ezek tehát azok a hard és soft skillek, képességek és készségek, amelyek elsajátításával sikeres mérnök válhat belőled.  Mint láthattuk, akár kemény, akár lágy kompetenciákról legyen szó, a megfelelő kommunikáció, az angolnyelv-tudás nélkülözhetetlen a szakmai eredmények érdekében. Próbáld ki 100% beszéd, 0% könyv módszerünket, hogy magabiztosan és zökkenőmentesen kommunikálhass angolul!

Jelentkezem

 

 

 

 

 

 

 

Gyúrós István
ATP Szövegírás, alapító

Share This