Azok közé tartozol, akik úgy érzik képtelenek megtanulni angolul? Akkor hadd győzzelek meg az ellenkezőjéről pár kutatási eredménnyel.

Az, hogy minden egészséges ember megtanulhat idegen nyelveket bármilyen életkorban klisének tűnhet, azonban tényként kell kezelnünk. Az agy tanulási folyamatai nagyon összetett folyamatok, azonban az általánosan elmondható, hogy a tanulás folyamatában – és itt elsősorban a készségeink tanulását értem, amilyen a nyelv is – az ismétlés és az az által kiépülő neurális (avagy idegi) hálózat a döntő fontosságú.

Még régebben megjelent egy cikk az angol The Journal of Neuroscience című lapban. Egészen pontosan 2010-ben, de most újra elém került egy kutatás kapcsán. Az ott leírtak alátámasztják a nyelvtanárok azon törekvését, hogy magas ismétlésszámmal fejlesszék a diákokat a nyelvi készség kialakítására.

Ez azért nagyon fontos, mert a nyelvtanuló néha hajlamos megfeledkezni azon egyszerű tényről, hogy a készségek folyamatos ismétlés útján sajátíthatóak el.

Gondolok itt arra, hogy nem a bonyolult mondatok fognak első sorban a jó nyelvhasználathoz vezetni, hanem a nagy mennyiségű ismétlés. (Ez önmagában természetesen monoton lehet, de a jó módszer és a tanár fellépése enyhülést hozhat. Valamint a tényen, hogy a nyelv mint készség csak ismétléssel sajátítható el nem változtat.)

Hogyan bizonyítja ezt a kutatás?

Maga a kísérlet az új szavak beépülését, „megtanulását” vizsgálta. A résztvevők agyi aktivitását figyelték meg, ismert szavak hallgatása közben, valamint olyan szavak hallgatása közben, melyeket nem ismertek.

Nagy vonalakban a kísérlet eredményeképpen megfigyelték, hogy a tesztalanyok számára ismeretlen szavak 14 perc hallgatás után, már az ismert szavakra jellemző agyi aktivitást váltotta ki. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az agy az ismétlés által tanul.

A kísérletben azonban a hangsorokat „csak” meghallgatták a résztvevők, de az agy összetettségéből fakadóan, ha a szavak megtanulásához más ingerek is kötődnek, mind például a beszéd, akkor könnyebben tanulhatóak. Beszédnél fontos, hogy megfelelően nagy mennyiséget teljesítsen belőle a tanuló. Itt a szavakkal való mondatalkotásnál természetesen előkerül az a nyelvpedagógiai nézőpont, hogy milyen mondatokat alkossunk, mennyit, és milyen kifejezésekkel, stb… Ez természetesen már a nyelvtanár feladata, hogy a mennyiség és a minőség paramétereit megfelelően állítsa be.

Azt a következtetést nagyon fontos tudatosítania minden nyelvtanulónak és nyelvtanárnak is, hogy a nyelv az ismétlésen keresztül épül.

A tanulási folyamat során, az agy úgy tud a leghatékonyabban tanulni, ha újra és újra találkozik egy adott ingerrel, illetve, ha a beszélő újra és újra produkálja az adott formát. Hiszen, ha nem a nagy mennyiségű beszédre és mondatalkotásra tesszük a figyelmet, akkor nem tudunk tanulni. Így az a nyelvóra, amin a tanulók nem ismételnek a kompetenciájuk szempontjából kulcsfontosságú kifejezéseket, nyelvtani formákat, illetve kiejtést, az bizony feleslegesen eltelt idő.

Ahogy a kísérlet is bizonyítja az angoltanulás kulcsa az ismétlés és a folyamatos gyakorlás. Erre az alapelvre épül a 100% beszéd, 0% könyv módszer, amivel te is meg tudod tanulni beszélni a nyelvet. Próbáld ki:

Jelentkezem

gergő

Bognár Gergő, tanár
Speak! angol nyelviskola

Share This