Kép forrása: www.freepik.com

Bár egyre többen választanak informatikusképzést, még mindig hiányszakmának számít ez Magyarországon. Ennek oka, hogy sok iparág igényli a jól képzett informatikai szakembereket, a munkaerőpiaci kereslet rohamosan növekszik, amelyet azonban a kínálat kisebb tempóban követ. Például azért, mert a szakemberek egy része nem beszél angolul.

Az informatikai szektor a nemzetgazdasági foglalkoztatás 4,1 százalékát, míg a versenyszféra 6,2 százalékát teszi ki. Az informatikusok havi bruttó átlagkeresete a második helyen áll a fizetések rangsorában.

Ezeket figyelembe véve nem meglepő, hogy a főiskolai és az egyetemi kereteken kívül számos tanfolyam és online képzés is elérhető az informatikai tudásra vágyók számára. A felsőoktatási intézmények alapképzésein gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus és üzemmérnök-informatikus képzéseken vehetünk részt. A mesterszakok között pedig az autonómrendszer-informatikus, a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és a programtervező informatikus továbbképzések között válogathatunk.

Az idegen nyelvű szakirodalom jelentősége

Bármilyen területre fókuszálva is választjuk az informatikus szakmát, nélkülözhetetlen, hogy angolnyelv-tudásunk elegendő legyen az idegen nyelvű szakirodalom megértéséhez és feldolgozásához. A képzés során nagymértékben támaszkodnunk kell az angol nyelvű forrásokra, valamint tanulmányaink után is képesnek kell lennünk a folyamatos önképzésre, amelyhez szintén szükséges az angol nyelvtudás. Mivel az informatika manapság már szinte mindenhol jelen van, rendkívül gyorsan fejlődik és változik, ezért nem elég a főiskolán megszerzett tudásunkat alkalmazni, folyamatosan tájékozódni kell az új irányokról, és el kell sajátítani a legfrissebb technikákat.

Az angolnyelv-tudás tehát nélkülözhetetlen az informatikusok számára, amely alkalmazására már a képzés elején szükségünk lesz. Ha nem érzed magabiztosnak magad, ne aggódj, 100% beszéd, 0% könyv módszerünk segítségével gyakorlati nyelvtudásra tehetsz szert. Mielőtt jelentkeznél angol nyelvtanfolyamunkra, lehetőséged van angol szintfelmérő kitöltésére, hogy a valós tudásodnak megfelelő oktatásban részesülj.

Kulcsfontosságú a gyakornoki programok szerepe

Az informatikusképzésben résztvevők elmerülnek az analízis, a valószínűségszámítás, a lineáris algebra, az operációkutatás, a statisztika és a számítástudomány világában. Emellett megismerik azokat a természettudományi elveket, módszereket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy jó szakember váljon belőlük. Megtanulják az informatikai rendszerek, a hardver és a szoftver elemeinek működését, valamint elsajátítják az informatikai rendszerek más rendszerekkel való összekapcsolásának képességét. A programtervező informatikusok a legfontosabb programozási elveket, programnyelveket és fejlesztési eszközöket is közelebbről tanulmányozzák.

Mivel az informatikusképzések összetett, széles körű területet ölelnek fel, a gyakornoki programok szerepe kulcsfontosságú. Sok esetben a cégek figyelik a kiemelkedő hallgatókat, és már az alapképzés után, a gyakornoki program során lecsapnak a legígéretesebb diákokra. Ez maga után vonja, hogy a tehetséges informatikusok nem feltétlenül folytatják tanulmányaikat mesterképzésen, hanem gyakornoki helyükön maradnak, ahol lehetőségük van gyakorlati tudásuk elmélyítésére. A felsőoktatási intézményekben túlnyomórészt elméleti oktatás folyik, azok a hallgatók, akiknek nem sikerül megfelelő gyakornoki helyet találniuk, gyakran hátrányba kerülnek társaikkal szemben.

Előtérbe került a gyakorlatorientált oktatás

Két éve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Pannon Egyetemen egy újfaja, gyakorlati oktatásra fókuszáló képzés indult: az üzemmérnök informatikus szak, amely felsőfokú alapképzést nyújt. A szak esetében kevesebb elméleti tárgy vár a hallgatókra, míg több gyakorlati órán, projektfeladatban és szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Olyannyira gyakorlatorientált az oktatás, hogy a hároméves képzés utolsó évében már főként cégeknél gyakornoki munkát végeznek a hallgatók, hogy minél inkább elsajátíthassák a munkaerő piacon szükséges tudást.

A főiskolák és egyetemek mellett több felnőttoktatást kínáló intézményben is megjelentek az informatikai képzések, azonban a vállalatok magasan a felsőoktatásból kikerült diákokat preferálják. Az OKJ-s képzések minőségét, piaci értékét alacsonyra becsülik a piaci szereplők. Ezzel szemben azonban, akik a programozói hivatást szeretnék választani, nem feltétlenül kell, hogy a felsőoktatásban tanuljanak. A programozók számára kevésbé fontosak a természettudományos és matematikaelméleti ismeretek, így számukra jó megoldást kínálnak azok a tanfolyamok, amelyek elvégzésével gyakorlati programozói tudást szerezhetnek. A programozó képzések esetében a legtöbb vállalkozás nyitott a nem felsőoktatásban végzett hallgatók foglalkoztatására is.

Egyre nagyobb a nők szerepe

Az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért kutatása alapján a legtöbb informatika iránt érdeklődő hallgató Budapesten folytatja tanulmányait. A fővárosi és a vidéki intézmények fele-fele arányban képeznek ki informatikusokat. Az intézmények egyre inkább igyekeznek bevonni a nőket is az informatikai képzésekbe, ám csupán 15 százalék körüli a nők aránya az informatikai alapszakokra felvettek esetében. A hölgyek körében legnépszerűbb a gazdaságinformatikus szak, ahol 28 százalékban képviselik magukat, a legkevésbé kedvelt pedig a mérnökinformatikus képzés, amely esetében csupán 9 százalék a nők aránya. Nem csak a felsőoktatási intézmények, de a cégek is támogatják a nők informatikai pályaválasztását elősegítő programokat. Sokan csupán a sztereotípiák miatt nem mernek jelentkezni, így már a középfokú intézményekben érdemes elkezdeni a nők informatikai pályaorientációjának elősegítését. Összességében az informatikai képzésben részt vevő hallgatók fele mérnökinformatikus szakon tanul, a legtöbb intézményben pedig elérhető a gazdaságinformatikus szak.

Angoltudás=több lehetőség

Sok esetben a tehetséges, szeniorpozíciókban dolgozó szakembereknek magasabb fizetést ajánlanak a külföldi cégek, és túlnyomórészt az informatikusok el is fogadják az ajánlatot. Különösen igaz ez a Z-generáció esetében, hiszen ők magasabb mobilitási hajlandósággal rendelkeznek, valamint angolnyelv-tudásuk is erősebb. Itt érdemes megemlíteni, hogy azok a szakemberek, akik jól beszélik az angol nyelvet, hamarabb kapnak magas fizetéssel járó ajánlatot, mint azok, akiknek hiányosságaik akadnak ezen a téren. Nem csak abban az esetben lényeges a nyelvtudás, ha külföldön szeretnénk kamatoztatni informatikai tudásunkat, hanem akkor is, ha itthon szeretnénk egy multinacionális vállalatnál elhelyezkedni. Az angolnyelv-tudás elengedhetetlen, ha érvényesülni szeretnénk a szakmában. Bátran válogass angol nyelvtanfolyamjaink közül Budapesten, de akár online angoltanfolyamunkat is választhatod!

Nyitottnak kell lenni az újra

A szakmai felkészültség és a nyelvtudás mellett azonban olyan készségekkel is rendelkezniük kell az informatikusoknak, mint a változásra való nyitottság, a jó problémamegoldó képesség, a kreativitás, a csapatban való dolgozás és a kiemelkedő kommunikációs érzék. A legtöbb felsőoktatási intézmény igyekszik ezeket a készségeket is átadni a hallgatóknak, hiszen a sikeres szakmai életúthoz nélkülözhetetlenek. Mivel az informatika világa folyamatosan fejlődik, ezért a szakembereknek is fejleszteniük kell magukat, új programozási nyelveket kell megtanulniuk, valamint szert kell tenniük új eszközök használatának képességére. Ha nem utasítjuk el a változást, akkor nyitottak vagyunk ezeknek az újdonságoknak a megtanulására is, amely hatalmas pluszpontot jelent a munkáltatók szemében.

A problémamegoldó képesség talán magáért beszél, hiszen az informatika területén alapvető feladatunk, hogy a felmerült problémára megoldást találjunk. Programozók esetében gyakran a hibák megtalálása több időt igényel, mint magának a programkódnak a megírása. A hibák keresése és javítása a mindennapi munka része, így fontos, hogy türelmesen álljunk a feladathoz, valamint képesek legyünk átfogóan gondolkodni. A kreativitás az informatikában azt takarja, hogy különböző képességeink összeszervezésével képesnek kell lennünk alkotni, újszerű értelmezést létrehozni. Fontos, hogy legyenek új ötleteink, amelyekkel hozzájárulhatunk a projekt megoldásához.

Mivel a legtöbb esetben több szakember dolgozik egy projekten, elengedhetetlen, hogy tudjunk csapatban dolgozni. Ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell a csapattagjainkat, ha valamilyen kérdésük adódik, de ugyanakkor mi is merjünk segítséget kérni. Ha hosszú ideig ülünk egy problémán, önállóan keressük a megoldását, az sokszor kevésbé hatékony, és visszaveti a projekt sikeres kimenetelét, mintha segítséget kértünk volna társainktól. A kommunikációs érzék szintén elengedhetetlen, hiszen nem csak közvetlen kollégáinkkal, hanem a társosztályokkal, külföldi partnerekkel és az ügyfelekkel is interakcióba kerülünk munkánk során, sőt gyakran prezentációkat is kell tartanunk az aktuális projekt folyamatáról. Ennél fogva nélkülözhetetlen, hogy képesek legyünk hatékonyan beszámolni munkákról és felvázolni ötleteinket.

Rengeteg a lehetőség

Ha szakmailag felkészültek vagyunk, nyelvtudásunk is kiemelkedő, sőt még az említett készségekkel is rendelkezünk, akkor nagy valószínűséggel sikerül elhelyezkednünk. Nagyon sok magánszektorban tevékenykedő vállalkozás kínál munkahelyet az informatikusok számára, illetve rendkívül népszerűek a multinacionális cégek is. Az informatikai szektor esetében nem ritka, hogy formális álláshirdetés segítségével jutnak pozícióhoz az álláskeresők. Jellemzően már a frissdiplomások esetében is igen magasak a fizetések, az informatikusok a legmegbecsültebbek a munkaerőpiacon.

A kilátások kedvezőek, ehhez azonban tennünk is kell: ne az angolnyelv-tudás hiánya legyen az, ami miatt megelőznek minket volt szaktársaink a kiemelkedő állásokért folyó küzdelemben! A Speak! Nyelviskolában könnyedén elsajátíthatod az angolnyelv-tudást, miközben jól szórakozol, akár személyesen, akár online nyelvóránkon veszel is részt:

Töltsd ki ingyenes online szintfelmérőnket ide kattintva!

 

 

 

 

 

 

 

Gyúrós István
ATP Szövegírás, alapító

Share This