Sajnos kár tagadnunk, hogy a jelen oktatási rendszerben folytatott angolnyelv-tanítás nem elegendő ahhoz, hogy a gyerekek és a későbbi felnőttek magabiztosan kommunikálhassanak angolul.

De vajon miért van ez így?

Ne ijedj meg, ez nem egy olyan poszt lesz, amiben ok nélkül ütjük-vágjuk a közoktatást – bár nyilvánvalóan megvannak a maga hibái. Elvitathatatlan tény azonban, hogy igenis fontos szerepet tölt be a gyerekek fejlődésében, az élet több területét tekintve is.

A közoktatás előnyei a nyelvtanulás tekintetében

Tagadhatatlan, hogy közoktatás a hibái mellett azért előnyöket is felsorakoztat. A múlt héten írtam az unokahúgaimról, akik konkrétan várják az iskolakezdést. Ha elolvasod a bejegyzést, rájössz, hogy ennek mi köze a nyelvtanuláshoz.

A gimnáziumi nyelvoktatás egyik legnagyobb teljesítménye pedig egyértelműen a cserediákprogram, amely hatalmas boostot jelenthet az angolodra nézve.

Ezenkívül még a kötelező nyelvtanulás is az előnyök közé sorolható, amely már általános iskolától kezdve érvényben van. (Arról most ne kezdjünk vitát, hogy a formai keretek mennyire üdvözlendőek.)

Azonban az éremnek mindig két oldala van.

A közoktatásbeli nyelvtanítás buktatói

Amellett a tény mellett, hogy a magyarok egészen egyszerűen nem mernek megszólalni angolul, nem mehetünk el szó nélkül. És ez nagyban az oktatási rendszer hibája.

Erről már több ízben is beszéltem, de akármennyire is többrétű a probléma, amiről beszélünk, a kudarc egyik fő oka a túlzott elméletiség az oktatás egésze és az egyes tanórák keretein belül.

A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban, hogy az iskolai keretek között zajló nyelvoktatás nem állja ki az élet adta kommunikációs helyzetek próbáját. (Sőt, sokszor még az iskolai vizsgákhoz is kevésnek bizonyul.)

Annak, hogy nem merünk angolul megszólalni, több oka is lehet

Kezdve a valamennyiünkre jellemző lámpaláztól, a bizonytalan nyelvtani tudáson át, egészen a csekély aktív szókincsig, gyakorlatilag bármi okozhatja az “idegennyelvi némaságot” – nem tudom, hogy létezik-e ez a szó, most jutott eszembe. 🙂

Mondok egy példát. A gyerek remekül olvas angolul, és a szókincsével sincsenek különösebb problémák, hiszen az iskolai szódolgozatokat rendre jó eredménnyel abszolválja.

A szóbeli feleletek előtt azonban görcsössé és idegessé válik, és ez az érzés később egy éles szituációban is újra felszínre tör.

De miért van ez?

Leginkább azért, mert hiába gyakorolják az iskolában az egyes szavak kiejtését is, ezen feladattípusok gyakorisága egyrészt elmarad a magolás mértékétől, másfelől pedig a diákok találkozhatnak olyan szavakkal, amelyek jelentését és írásmódját megtanulják, de a kiejtését nem – ez persze fordítva is megtörténhet.

Az iskolai nyelvoktatás nem (mindig) rossz, csak kevés

Bizonyára nem egy cikket olvastál már a pedagógusok terheltségéről. Ez nagy szerepet játszik abban, hogy az egyes diákokra mennyi idő és odafigyelés jut bizonyos órákon – pl. angolon.

Ráadásul hiába szegmentálják tudásszint szerinti csoportokra a nebulókat, a szegmentálás sosem lehet annyira alapos és részletes, mint például egy nyelviskola szintfelmérője.

Arról már nem is beszélve, hogy egy nyelvtanárnak túl sok mindent kell egyszerre átadnia, hogy valamelyest legalább követni tudja a tantervet. Ez egyébként valóban emberpróbáló, sokszor lehetetlennek bizonyuló feladat.

Ebből adódik, hogy az íráskészség fejlesztésére jellemzően több idő jut, mint a szóbeli készségek trenírozására. Egészen egyszerűen nem elvárható, hogy egy órán minden diák hosszú perceket beszélgessen társaival és tanáraival angolul, hiszen így az íráskészség maradna vissza.

Márpedig másképpen nem várható el a gyerektől, hogy magabiztos szóbeli kommunikációra legyen képes, amikor angolul kell megszólalnia.

M a megoldás?

Figyelembe véve a gyerek terheltségi szintjét (milyen foglalkozásokra, szakkörökre, sportklubokba jár iskola után), beiktatható egy szóbeli készségekre építő nyelvtanfolyam, amely azokat a skilleket fejleszti, amelyeket a közoktatás parlagon kényszerül hagyni.

Mondjuk egy olyan, ahol az órák 100%-a beszéd és ahol az első lépés egy ingyenes és lézerpontos szintfelmérő. Erre akár most azonnal be is jelentkezhetsz (és behúzhatod érte az azonnali ajándékot):

banner_button

Share This