A nyelv egy nyüzsgően élő, fejlődő egység, és az idiómák az egyik legizgalmasabb elemét képzik. Az idiómák olyan kifejezések vagy mondatok, amelyek jelentése túlmutat az őket alkotó egyes szavakon. Ebből kifolyólag szinte soha nem azt jelentik, ahogyan azt szóról szóra fordítanád. Gyakran gazdag történettel és kulturális jelentőséggel bírnak. Az angol nyelv, mint minden nyelv, bővelkedik ezekben a színes idiomatikus kifejezésekben. Ebben a blogban folytatjuk az angol idiómák felfedezését, megvizsgáljuk jelentésüket, és feltárjuk a mögöttük rejlő érdekes történeteket.

  • No ifs, ands, or buts = nincs mese/nincs kifogás

Az „No Ifs, Ands, or Buts” idióma egy határozott kijelentés vagy utasítás, ami azt jelenti, hogy semmilyen kifogást vagy ellenvetést nem fogadnak el egy adott helyzetben vagy döntésben.

Példamondatok:

When it comes to safety regulations, there are no ifs, ands, or buts – they must be strictly followed. (= Amikor a biztonsági előírásokról van szó, nincs kifogás, – azokat szigorúan be kell tartani.)

We need to finish this project by Friday, no ifs, ands, or buts. (= Péntekig be kell fejeznünk ezt a projektet, semmilyen kifogás nem elfogadható.)

  • Back to the drawing board = vissza az alapokhoz

Az „Back to the Drawing Board” idióma azt jelenti, hogy vissza kell térni az alapokhoz, újra kell kezdeni valamit az elejéről, mert az eddigi próbálkozás nem hozott megfelelő eredményt vagy sikert.

Eredete és története az idiómának a 20. században, különösen az amerikai hadsereg szlengjében és a repülés világában keresendő. A kifejezés arra utal, hogy a tervezési vagy alkotási folyamat során valami nem sikerült, és újra kell gondolni vagy átdolgozni az elképzelést.

Példamondatok:

We thought the new marketing strategy would work, but the response was poor. Looks like we’re back to the drawing board. (= Úgy gondoltuk, hogy az új marketingstratégia működni fog, de a válasz gyenge volt. Úgy tűnik, vissza kell térnünk az alapokhoz.)

The prototype didn’t meet our expectations, so it’s back to the drawing board for our engineering team. (= A prototípus nem felelt meg az elvárásainknak, tehát vissza kell térni az alapokhoz a mérnöki csapatunk számára.)

Kép forrása: https://whatdoidowithmylife.wordpress.com/2012/06/27/back-to-the-drawing-board/
  • Go out on a limb = merésznek lenni, kockázatot vállalni

Az „Go Out On a Limb” idióma azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal vagy olyan állítást tesz, amely kicsit merész vagy kockázatos, gyakran azért, mert nincs biztos tudása vagy információja az adott dologról.

Eredete és története az idiómának a fafaragásra vezethető vissza. Amikor valaki farag, hogy egy faág közelébe kerül, az bizonyos kockázatokkal jár, mert az ág lehet instabil vagy törékeny. Így az „go out on a limb” kifejezés az ilyenfajta kockázatvállalásra és az elmozdulásra utal, ami egy magasban lévő faág közelében történik.

Példamondatok:

I’m going out on a limb here, but I think we should invest in that startup company. (= Itt most kicsit merész vagyok, de úgy gondolom, hogy be kell fektetnünk abba a kezdő vállalkozásba.)

Sarah went out on a limb when she agreed to lead the project, even though she had little experience in that area. (= Sarah kockázatot vállalt, amikor beleegyezett a projekt vezetésébe, annak ellenére, hogy kevés tapasztalata volt ezen a területen.)

Kép forrása: https://www.dedominic.com/what-unicorns-do/when-youre-out-on-a-limb
  • Mouth-watering = étvágy gerjesztő, ínycsiklandó

Az „Mouth watering” idióma azt jelenti, hogy valami olyan finomnak vagy ínycsiklandozónak tűnik, hogy az embernek a szájában összefut a nyál. Gyakran használják arra, hogy kifejezzék, mennyire étvágygerjesztő vagy ízletes valami.

Az idióma eredete és története összefügg az emberi érzékszervi reakcióval az ízletes ételekre. A kifejezés valószínűleg onnan ered, hogy az emberek szájában összefut a nyál, amikor valami rendkívül ízletes vagy kívánatos ételt látnak vagy szagolnak.

Példamondatok:

When I saw the beautifully decorated cake, my mouth started watering immediately. (= Amikor megláttam a gyönyörűen díszített tortát, azonnal összefutott a nyál a számban.)

  • Smell a rat = gyanút fogni

Az „I smell a rat” idióma azt jelenti, hogy valaki gyanút fog az adott helyzetben vagy helyzetben valamilyen tisztázatlan vagy gyanús dolog miatt. Gyakran használják, amikor valaki észrevesz valami furcsát vagy gyanús viselkedést, és úgy érzi, hogy valami nincs rendben.

Az idióma eredete valószínűleg a rágcsálókhoz, különösen az egerekhez köthető. A kifejezés valószínűleg arra utal, hogy az egerekre utaló szag vagy jelenlét jelzi a bajt vagy veszélyt.

Példamondatok:

When I saw him sneaking around the office after hours, I smelled a rat. (= Amikor láttam, hogy késő este kotorászik az irodában, gyanút fogtam.)

I smelled a rat when he suddenly changed his story about where he was last night. (= Gyanút fogtam, amikor hirtelen megváltoztatta a történetét, hogy tegnap este hol volt.)

Kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/460985711835101982/
  • Mountain out of a molehill = vakondtúrásból hegyet csinál

Az „Mountain out of a molehill” idióma azt jelenti, hogy valaki túlzottan dramatizál vagy túlzottan aggodalmaskodik valami apróság miatt, és egy kis problémát vagy helyzetet nagyobbnak vagy súlyosabbnak tüntet fel, mint amilyen valójában az.

Az idióma eredete és története valószínűleg a természeti jelenségekhez kapcsolódik. A mondás egy metaforaként szolgál, ami arra utal, hogy valaki olyan jelentéktelen vagy apró dologból csinál nagy ügyet.

Példamondatok:

She made a mountain out of a molehill when she started panicking about being five minutes late to the meeting. (= Egy hegyet csinált egy vakondtúrásból, amikor pánikba esett, hogy öt perccel később ér a megbeszélésre.)

Don’t make a mountain out of a molehill. It’s just a small scratch on the car. (= Ne csinálj hegyet a vakondtúrástól. Ez csak egy kis karcolás a kocsin.)

Kép forrása: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/headshrinkers-guide-the-galaxy/201312/how-make-mountain-out-molehill
  • Everything but the kitchen sink = szinte minden; van itt minden, mint a búcsúban

Az „Everything But The Kitchen Sink” idióma azt jelenti, hogy valaki mindent beletesz valamibe, vagy mindent magával visz, anélkül hogy fontolóra venné, hogy valójában szükséges-e az adott dolog. Gyakran használják, amikor valaki túl sok dolgot visz magával vagy túl sok mindent próbál beilleszteni egy helyre vagy egy tervbe.

Az idióma eredete  feltételezhetően az 1900-as évek elején az Egyesült Államokban alakult ki. A kifejezés valószínűleg arra utal, hogy az ember mindent, ami csak lehetséges, bepakol, még a konyha mosogatóját is.

Példamondatok:

When she went on vacation, she packed everything but the kitchen sink (= Amikor nyaralni ment, mindent becsomagolt.)

He brought everything but the kitchen sink to the camping trip, and we ended up having to carry too much unnecessary stuff. (= Mindent magával hozott a sátrazásra, volt minden, mint a búcsúban, és végül túl sok felesleges cuccot kellett cipelni.)

Az angol anyanyelvűek számtalan idiómát használnak. A mai hét idiómát is sokszor használják. Az angol beszéd sokkal választékosabb tőlük. Ha szeretnél szépen és jól beszélni, akkor sok angol idiómát kell ismerned. Ha pedig kedvet kaptál az angol tanulásához, akkor gyere a Speak!-be, első lépésként pedig töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket!

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This